K

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

KADOC

Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving

KAGB

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

KaHoG

Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen

KANTL

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

KAP

Kustactieplan

KAR

korteafstandsradio

KATHO

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

KAV

Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging

KB

(historisch) Kanselarij en Bestuur (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

KB

koninklijk besluit

KBBJ

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

KBDB

Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond

KBG

Kristelijke Beweging van Gepensioneerden

KBI

Kruispuntbank Inburgering

KBIN

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

KBIVB

Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet

KBO

Kruispuntbank van Ondernemingen

KBRV

Koninklijke Belgische Redersvereniging

KBS

Koning Boudewijnstichting

KBVB

Koninklijke Belgische Voetbalbond

KBVV

Koninklijk Ballet van Vlaanderen

KBWB

Koninklijke Belgische Wielrijdersbond

KBZ

Koninklijk Belgisch Zeemanscollege

KBZB

Koninklijke Belgische Zwembond

KCE

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

KCML

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

KCVS

Kenniscentrum Vlaamse Steden

K-diensten

kinderpsychiatrische diensten

kdv

kinderdagverblijf

KE

Kunsten en Erfgoed

KeFiK

Kenniscentrum voor Financiering van KMO

KeKi

Kenniscentrum Kinderrechten

KER

kindeffectrapport

KFOV

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen

kga

klein gevaarlijk afval

KGT

Kanaal Gent-Terneuzen

KHBO

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

ki

kadastraal inkomen

K-IBO

individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (= IBO+)

KIC

knowledge and innovation community

KIH

Kontaktgroep Industrie Herentals

KiK

Kranten in de Klas

KIK

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

KIKO

Kempens Initiatief voor Kinderopvang

KILTO

Kempisch Instituut voor Land- en Tuinbouwonderzoek

KIMm

Kansen in Maasmechelen

KINT

Koninklijk Instituut voor het Duurzaam Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van de Schone Technologie

KIOSK

Integraal Opvolgsysteem Kunsten

KISS

kandidateninformatie- en selectiesysteem (van de VDAB)

KIV

KMO-innovatie Vlaanderen

KIW

kennis en inzicht in de wetenschappen

KJT

Kinder- en Jongerentelefoon

KKAT

Koördinatiekomitee Algemene Tabakspreventie

KKP

koopkrachtpariteit

KLE

klein landschapselement

KLIM

Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt

KLIP

Kabel en Leiding Informatie Portaal

KLJ

Katholieke Landelijke Jeugd

KMDA

Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Antwerpen

KMDA

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen

KMI

Koninklijk Meteorologisch Instituut

KMKG

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

KMMA

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

kmo

kleine of middelgrote onderneming (meervoud = kmo’s: kleine en middelgrote ondernemingen)

KMS

Koninklijke Militaire School

KMS

Koninklijke Muntschouwburg

KMSK

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

KMSKA

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

KMWT

kleine of middelgrote windturbine (meervoud = KMWT's: kleine en middelgrote windturbines)

ko (k.o.)

kleuteronderwijs

KO

kleine onderneming

KO

kunstonderwijs

KOALA

klimaatzorg en -advies voor toeristische logies en attracties

KOAP

kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem

KOBI-TV

kleuterobservatie-instrument taalvaardigheid

KOC

Kenniscentrum Hulpmiddelen (van het VAPH)

KOEN

Kenniscentrum Ondergrondse Energiebronnen (van het VITO)

Komimo

Koepel Milieu en Mobiliteit

KOOGO

Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

KOPP

kinderen van ouders met psychische problemen

KP

kaderprogramma

KPI

key performance indicator

KRC

Kinderrechtencommissariaat

KRO

kandidaat-reserveofficier

KROO

kandidaat-reserveonderofficier

KRW

Kaderrichtlijn Water

KSA

Katholieke Studentenactie

KSB

Koninklijke Sterrenwacht van België

KSF

kritieke succesfactor

KSJ

Katholieke Studerende Jeugd

kso

katholiek secundair onderwijs

kso

kunstsecundair onderwijs

KSZ

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

kta

koninklijk technisch atheneum

KTO

klantentevredenheidsonderzoek (ook: klanttevredenheidsonderzoek)

K.U. Brussel

(historisch) Katholieke Universiteit Brussel

Kulak

Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk (volledige afkorting = KU Leuven Kulak)

KU Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

KV

koop en kredietverlening

KV

kunstvak

KVAB

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

KVCV

Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging

KVG

Katholieke Vereniging Gehandicapten

KVHV

Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond

KVIV

Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging

KVK

Koepel van Vlaamse Kringloopcentra

KVLV

Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen

KVMW

Katholiek Vormingscentrum voor Maatschappelijk Werk

KVS

Koninklijke Vlaamse Schouwburg

KVSG

kindvriendelijke steden en gemeenten

KWAPOI

kwaliteitsinstrument particuliere opvanginstellingen

KWB

Kristelijke Werknemersbeweging

KWS

koolwaterstof

KWZI

kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons