L

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

LAC

lokale adviescommissie

LAeq

equivalent continuous A-weighted sound level

LAN

local area network

Lantis

Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken

LARA

Landbouwrapport

LARS

Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem

LATG

loon- en arbeidstijdsgegevens

LBC-NVK

Landelijke Bediendencentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel

lbo

loopbaanonderbreking

lbo55+

loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar

LCA

levenscyclusanalyse

LCBC

Landbouwcentrum Bieten-Cichorei

LCCA

life cycle cost analysis

LDC

lokaal dienstencentrum

LDE

lokale diensteneconomie

Ldn

day-night average sound level (ook DNL)

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

LED

laagdrempelig expertise- en dienstverleningscentrum

LED

Leer- en Ervaringsbewijzendatabank

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design

LEED

Local Economic and Employment Development

LEEM

Licensing and Enforcement Experts Meeting

LEER

lokaal emancipatie-effectenrapport

LEI

Landbouweconomisch Instituut (in Nederland)

LEIF

LevensEinde InformatieForum

LEM

luchthavenexploitatiemaatschappij

Leq

equivalent continuous noise level

LER

landbouweffectenrapport

LEZ

lage-emissiezone

LF

landelijke fietsroute / langeafstandsfietsroute

LFJG

Landelijke Federatie van Regionale en Lokale Jeugdwerkinitiatieven met Gehandicapten

LFS

labour force survey

lgbt

lesbian, gay, bisexual, transgender

lgbti

lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex

lgbtq+

lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (or questioning), plus

lgbtqi

lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (or questioning), intersex

lgbtqia+

lesbian, gay, bisexual, transgender, queer (or questioning), intersex, asexual, plus

Liberator

Libraries in European Regions Acces to Telematics and Other Resources

LIC

lokaal integratiecentrum

LIEC

Landelijk Informatie- en Expertise Centrum

LIFE

L'Instrument Financier pour l'Environnement  (van de Europese Unie)

LIGB

Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid

LIIM

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor

LIN

(historisch) departement Leefmilieu en Infrastructuur (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

LinC

Leiderschap in Cultuur

LINC

Centrum voor Lezen en Informatie

LIO

leraar in opleiding

LIS

landbouwimpactstudie

Lisec

Studiecentrum voor Ecologie en Bosbouw

LiSO

Loopbanen in het Secundair Onderwijs

Liv

Landelijk infopunt voor vrouwen

LIVC

lokale integrale veiligheidscel

LIVC R

lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

LKC

lokaal klantencentrum (van de VDAB)

LLK

Lokaal Loket Kinderopvang

LLL

levenslang leren / levenslang en levensbreed leren

LLM

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

LM

Liberale Mutualiteit

LMN

Landbouwmonitoringsnetwerk

LMN

lokaal multidisciplinair netwerk

LNE

(historisch) Leefmilieu, Natuur en Energie (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

lng

liquid natural gas

lo (l.o.)

lager onderwijs

lo (l.o.)

lichamelijke opvoeding

LO

loopbaanoriëntering

LOC

lokaal onderhandelingscomité

LOC

Loopbaanontwikkelingcentrum

LOCUS

Lokaal, Cultuur en Steunpunt

Logo

loco-regionaal gezondheidsoverleg en -organisatie (verkorte naam = lokaal gezondheidsoverleg)

LOI

lokaal opvanginitiatief

LOKO

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie

LOM

luchthavenontwikkelingsmaatschappij

LOP

lokaal overlegplatform

lorgo

lokale raad van het gemeenschapsonderwijs

LOSO

Longitudinaal Onderzoek Secundair Onderwijs

LOVO

leefsituatieonderzoek Vlaamse ouderen

LRB

lokale en regionale besturen

LRM

Limburgse Reconversiemaatschappij

LRTAP

Long Range Transboundary Air Pollution

lsbo

lager secundair beroepsonderwijs

LSD

Landelijk Steunpunt Druggebruikers

LSM

Limburg als voorsprongregio en Sterk Merk

LSO

linker-Scheldeoever

lsto

lager secundair technisch onderwijs

LTF

lokale taskforce

LTSV

Langetermijnvisie Schelde-estuarium

LUC

Limburgs Universitair Centrum

LULUCF

land use, land use change and forestry

LV

Landbouw en Visserij (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

LWAG

landschappelijk waardevol agrarisch gebied

LWW

lokale werkwinkel

LZV

langere en zwaardere vrachtwagen (in Nederland: langere en zwaardere vrachtautocombinatie)

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons