M

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

ma

masteropleiding

MaaS

Mobility as a Service

MAC

vastleggingsmachtiging

MADB

Market Access Database

MADUF

Maximizing DVB-Usage in Flanders

MAG

Motorcycle Action Group

MAGDA

maximale gegevensdeling tussen administraties

MaIS

maatschappelijke-impactstudie

MAK

monocyclische aromatische koolwaterstof

manaba

master-na-bacheloropleiding

manama

master-na-masteropleiding

MaNo

maatschappelijke noodzaak

MAP

mestactieprogramma (ook wel: mestactieplan)

MAR

minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

Marianne

(historisch) module voor analyse en rapportering van informatie aanwezig in de Robin-database (systeem van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

MARPOL

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MAS

Museum aan de Stroom

MAT

Market Access Team

MAV

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer

MaViTrans

Markterkenning voor een Visserij in Transitie

MaxiPAC

Maximizing Previously Acquired Competences

MB

midden- en grootbedrijf

MB

ministerieel besluit

MBE

multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging

MBO

milieubeleidsovereenkomst

MBZ

Maatschappij van de Brugse Zeehaven

MC

managementcomité

MC

minicrèche

MCC

Meter Reading Communication Center

MCPA

2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur

M-decreet

decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

MDG

Millennium Development Goal

MDK

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

MDO

multidisciplinair overleg

MDT

multidisciplinair team

MDV

multidisciplinair verslag

MEPC

Marine Environment Protection Committee

MEQ

Milestone through Equality towards Quality

MER

milieueffectrapport

m.e.r.

milieueffectrapportage

Mercosur

Mercado Común del Sur

MERIT

Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology

MET

Ministère de l'Equipement et des Transports (van het Waalse Gewest)

MFC

multifunctioneel centrum

MFI

multifunctionele infrastructuur

MFK

meerjarig financieel kader

MGIL

Maatschappij voor het Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied

MGO

middelgrote en grote ondernemingen

MHAL

Stedenband Maastricht-Hasselt-Heerlen-Aken-Luik

MHz

megahertz

MIA

Mobiliteit Innovatief Aanpakken

MIA

Multilateraal Investeringsakkoord (van de OESO)

MIA

Music Industry Award

MIB

afdeling Markt- en Inkomensbeheer (van het ALV)

MICE

Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions

MICTIVO

Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs

MIDI

musical instrument digital interface

MIG

Market Implementation Guide

MIG

Message Implementation Guide

Mina

Milieu en Natuur

Minafonds

Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur

Minaraad

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Minth

Maison Internationale - Internationaal Huis (Brussel)

MIP

Milieu- en Energietechnologie-innovatieplatform

MIPTV

Marché International des Programmes de Télévision

MIRA

Milieurapport Vlaanderen

MIRA-BE

Milieurapport Vlaanderen-Beleidsevaluatie

MIRA-S

Milieurapport Vlaanderen-Scenario's

MIRA-T

Milieurapport Vlaanderen-Thema's

MIRONA

afdeling Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur (van de provincie West-Vlaanderen)

MIS

managementinformatiesysteem

MIS

Milieu-infostuurgroep

MIVA

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen

MIVB

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (= STIB)

MIVG

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent

MiX

Media Innovatie Centrum

MKBA

maatschappelijke kosten-batenanalyse

MKG

minimale klinische gegevens

MKWB

meest kwetsbare waardevolle bossen

MKZ

mond-en-klauwzeer

M&L

(historisch) afdeling Monumenten en Landschappen (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

MLIS

Multilingual Information Society (van de Europese Commissie)

MLS

microwave landing system

MLSO

Maatschappij Linkerscheldeoever ( = Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid)

MMC

Minder Mobielen Centrale

MMIS

Milieumanagement-Informatiesysteem

mms

multimedia messaging service

MNGI

mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving

MO

maatschappelijke oriëntatie

MO

middenstandsopleiding

MOBER

mobiliteitseffectenrapport

MOCEF

Mother Child Education Foundation

MOD

Managementondersteunende Diensten

MOES

Model Ondernemerschap voor Etnische Starters

MOEV

Motivatie, Ondersteuning, Expertise, Vernieuwing - Vlaanderen - Vitaliteit

MOF

als misdrijf omschreven feit

MOL

minst ontwikkelde landen

MOP

Meerjarig Oriëntatieprogramma (van de Europese Commissie)

MORA

Mobiliteitsraad van Vlaanderen

MOS

milieuzorg op school

MOVE

Monitoring Verruiming Westerschelde

MOVI

Netwerk voor Managementvaardigheden in de Openbare Vlaamse Instellingen

MOW

Mobiliteit en Openbare Werken (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

MPC

medisch pedagogisch centrum

MPEG

Moving Picture Experts Group

MPI

(historisch) medisch-pedagogisch instituut

MPIGO

medisch-pedagogisch instituut van het GO!

MRCC

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

MRL

maximale residulimiet

MRSA

methicillineresistente Staphylococcus aureus

mrt

matrixregeneratietherapie

MS

multiple sclerose

MSCP

Member State Contact Point

MSOC

medisch-sociaal opvangcentrum

mSPOC

medisch single point of contact

MST

mathematics, science and technology

MST

(historisch) medisch schooltoezicht (nieuwe naam = centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB)

MTB

Maastrichtse Toeleveringsbedrijven

MTB

metro, tram, bus

MTIL

Mesttransport Internetloket

MTM

maximaal toegelaten massa

MTOW

Maximum Take Off Weight

MTR

mid term review

mug

mobiele urgentiegroep

MuHKA

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (nieuwe afkorting = M HKA)

M HKA

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

mux

multiplexer

MVG

minimale verpleegkundige gegevens

MVG

(historisch) ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

MVO

maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVP

microbiologische veiligheidspost

MVPA

Maatschappij voor de Vernieuwing en de Promotie van Antwerpen

MVS

medisch verantwoord sporten

MYRRHA

Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons