O

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

OASeS

Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (van de Universiteit Antwerpen)

OASIS

Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OBC

observatie-en-behandelingscentrum

OBE

onderwijsbelastingseenheid

OBESSU

Organising Bureau of European School Student Unions

OBO

oriënterend bodemonderzoek

OBPWO

onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

OBU

onboardunit

OC

omkaderingscoëfficiënt

OC

ondersteunend centrum

OC

ondersteuningscoëfficiënt

OCA

ondersteuningscentrum voor allochtonen

OCA

Opleidingscentrum Autisme

OCAD

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

OCATO

Overlegcentrum voor Agrarische Toeleverings-, Producerende en Verwerkende Ondernemingen

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economique ( = OESO)

OC-GIS

(historisch) Ondersteunend Centrum Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen (nieuwe naam = Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, AGIV)

OCJ

ondersteuningscentrum jeugdzorg

OCM

open coördinatiemethode

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OCR

optical character recognition

OCSG

onderhandelingscomité van de scholengemeenschap

OCW

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

OD

operationele doelstelling

ODA

official development assistance

ODAV

Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer

ODB

Overleg Druggebruik Brussel

ODE

Organisatie voor Duurzame Energie

Odos

ouders die opnieuw starten

ODV

openbaredienstverplichting

ODVB

Organisatie Directeurs Vlaams Basisonderwijs

OE

opleidingseenheid

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development ( = OESO)

OEG

onroerenderfgoedgemeente

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

oetc

onderwijs in eigen taal en cultuur

oft

organieke fulltime-equivalent

OG

omkaderingsgewicht

OGGW

ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk

ogo

officieel gesubsidieerd onderwijs

OIE

World Organisation for Animal Health (oorspronkelijke naam = Office International des Epizooties)

oio

(historisch) onderzoeker in opleiding (in Nederland)

OIVO

Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties

OJO

Omkadering van Jonge Onderzoekers

OK

(historisch) ordonnanceringskrediet (nieuwe naam = vereffeningskrediet, VEK)

OKA

overleg kabinet - administratie

OKAN

onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers / onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

OKI

onderwijskansarmoede-indicator

oKo

Overleg Kunstenorganisaties

OKO

Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

OKOT

onderwijskwalificerend opleidingstraject met VDAB-opleidingscontract

OKSNA

Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen

OLA

operational level agreement

OLC

open leercentrum

OLO

obligation linéaire - lineaire obligatie

OLS

ondergronds logistiek systeem

OMD

Open Monumentendag

OMOB

(historisch) Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (nieuwe naam = Ethias)

OND

departement Onderwijs (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

OND

Onderwijs en Vorming (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

ONE

Office de la Naissance et de l'Enfance

O&O

onderzoek en ontwikkeling

OOK

Vlaams Ouderenoverlegkomitee

OOOC

onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum

OOV

opcentiemen op de onroerende voorheffing

OP

operationeel programma

OPB

Onthaal en Promotie Brussel

OPBWO

onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries

OPIUM

Operational Project for Integrated Urban Management

OP PVB

ondersteuningsplan persoonsvolgend budget

OPT

Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles

OPZ Geel

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

OPZC Rekem

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

or

ondernemingsraad

OraFin

Oracle Financials

ORBA

Opvolging Realisatie Bestuursakkoord

ORBEM

(historisch) Office Régional Bruxellois de l'Emploi (nieuwe naam = Actiris)

ORPAH

Office Régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

OS

Olympische Spelen

OSBJ

Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg

OSE

overdraagbare spongiforme encefalopathie

OSGW

ongewenst seksueel gedrag op het werk

OSLO2

Open Standaarden voor Linkende Overheden

osp

onderwijs voor sociale promotie

OSPAR

verdragen van Oslo en Parijs

OST

Outbreak Support Team

OSTP

opgenomen studiepunt

OTA

Ondersteuningsteam Allochtone Jongeren in de Bijzondere Jeugdbijstand

OTAN

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ( = NAVO)

OTT

over the top

ov

onroerende voorheffing

OV

openbare verlichting

OV

opleidingsvorm

O&V

onderwijs en vorming

OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

ovb

onderwijsvoorrangsbeleid

OVB

Ondernemersvereniging Bodemsaneerders

OVG

onderzoek verplaatsingsgedrag

OVIS

Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie

OVK

Ouders van Verongelukte Kinderen

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OVSG

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten

OVV

Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

OV&W

Onderwijs, Vorming en Werk

OWS

Organic Waste Systems

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons