P

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

paaz

psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis

PAB

persoonlijkeassistentiebudget

PAC

Provinciaal Administratief Centrum

PAC

Provinciale Auditcommissie

PACKED

= Expertisecentrum Digitaal Erfgoed

PACT

Pilot Action for Combined Transport

PAJ

Platform Allochtone Jeugdwerkingen

pak

polycyclische aromatische koolwaterstof (meervoud: paks)

PAO

Permanent Armoedeoverleg

P.A.R.T.S.

Performing Arts Research and Training Studios

PAS

personenalarmsysteem

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PAS

Project Antwerpse Straatkinderen

PASO

panel survey of organizations in Flanders

PA-UvM

Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee

PAV

project algemene vakken

pba

professionele bacheloropleiding

PBD

pedagogische begeleidingsdienst

PBE

Provinciale Brabantse Energiemaatschappij

P-bedrijf

prioritair bedrijf

pbm

persoonlijk beschermingsmiddel

PBO

Programma Beleidsgericht Onderzoek

PBV

Promotie Binnenvaart Vlaanderen

PBW

Programma ter Bevordering van de Werkgelegenheid in de Niet-commerciële sector in het Vlaamse Gewest

PC

paritair comité

PCA

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt

pcb

polychloorbifenyl

PCBT

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt

PCDD

polychloordibenzoparadioxine

PCDF

polychloordibenzofuran

PCF

Proefcentrum Fruitteelt

PCG

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

PCLT

Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw

PCM

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

PCMA

Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole Aandoeningen

PCMESO

Permanente Commissie Milieueducatie Secundair Onderwijs

PCS

Proefcentrum voor Sierteelt

PCV

Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid

PDCA

plan do check act

pdf

portable document format

PDOS

Pensioendienst voor de Overheidssector

PDP

plasma display panel

PDPO

Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling

PEACE

Pollution Effects on Asthmatic Children in Europe

PEC

Provinciale Evaluatiecommissie

PEFC

Pan European Forest Certification

PEP

personeelsplan

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

PFK

perfluorkoolwaterstof

PFK

Politiek en Filosofisch Konvent

PFOA

perfluoroctaanzuur

PFOS

perfluoroctaansulfonaat

PFOS VRT

Pensioenfonds voor de Rust- en Overlevingspensioenen van het Statutair Personeel van de nv publiek recht VRT

PG

pleeggezin

PGB

persoonsgebonden budget

PGS

Plant Genetic Systems

PHARE

Personne Handicapée Autonomie Recherchée

PHV

Plan voor Herstel en Veerkracht

PIAAC

Programme for the International Assessment of Adult Competencies

PIB

Proces- en Informatiebeheer

PIBO

Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (in Tongeren)

Pidpa

Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen

PIEO

Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs

PIH

Provinciaal Instituut voor Hygiëne

PIM

Personal Information Manager

PIM

programma innovatieve media

PIME

Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie

PINA

Project Integratie Nieuwkomers Antwerpen

PIO

Prati-index voor zuurstofverzadiging

PIO

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

PIP

procesimplementatieplan

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study

PISA

Programme for International Student Assessment (van de OESO)

PITO

Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (in Stabroek)

PITO

Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs (in Mechelen)

PIVA

Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen (in Oudenaarde)

PIVA

Provinciaal Instituut voor Voeding Antwerpen

PIVO

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (in Asse)

PL

persleiding

PLA

polylactaat

PLF

Passenger Locator Form

PLI

Plant Location International

PLOEG

Planning, Leiding geven, Opvolgen, Evalueren en Gewaardeerd worden (letterwoord van de Vlaamse overheid)

PLOT

plaatselijk loket voor opleiding en tewerkstelling

PLOT

Platform Opleiding en Tewerkstelling

PLS

primaire laterale sclerose

PM

particulate matter

PMB

Pro Medicis Brussel

pmd

plastic flessen, metaalverpakkingen, drankkartons

PmH

persoon met een handicap

PMMK

Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (in Oostende)

PMS

(historisch) psycho-medisch-sociaal centrum (nieuwe naam = centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB)

PMV

Participatiemaatschappij Vlaanderen

PMVC

Provinciale Milieuvergunningscommissie

P&O

personeel en organisatie

po (p.o.)

plastische opvoeding

PO

producentenorganisatie

POAH

permanent onderwijs aan huis

pob

plaatselijke openbare bibliotheek

POC

permanente ondersteuningscel

POD

printing on demand

POD

Programmatorische Overheidsdienst

POF

Private Omroep Federatie

POG

particulier opvanggezin

POI

particuliere opvanginstelling

POM

provinciale ontwikkelingsmaatschappij

POP

persistent organic pollutant

POP

persoonlijk ontwikkelingsplan

POPS

privately owned public space

POS

problematische opvoedingssituatie

POV

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

POVC

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

POVLT

Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw

PoZiLiV

Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen

PPGO

pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs

PPI

paraparlementaire instelling

PPI

Public Procurement of Innovative Solutions

PPJ

Pluralistisch Platform Jeugdzorg

PPP

purchasing power parity

pps

publiek-private samenwerking

P+R

park-and-ride

pr

public relations

PRAAG

Pro-Afrikaanse Aksiegroep

PREMAZ

Preventie Mazout

PRESTI

Preventie Stimuleren (programma’s van OVAM)

priak

principieel akkoord

PRIBEL

Pesticide Risk Indicator for Belgium

PRIC

provinciaal integratiecentrum

PRICMA

Provinciaal Integratiecentrum Minderheden Antwerpen

PRO

personeelstevredenheidsonderzoek, personeelsresultatenonderzoek

PROCLAM

Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu

PROCORO

provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

PRODEM

Promotie- en Demonstratiecentrum voor Milieuvriendelijke Technologieën

PROGES

Vereniging voor Promotie van Gezondheid op School

PRS

provinciaal ruimtelijk structuurplan

PRTR

Pollutant Release and Transfer Register

PRUP

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

PS

pompstation

PS

private stichting

PSA

preventieve sociale actie

PSBH

panelstudie van Belgische huishoudens

PSD

Platform Stedelijke Distributie

PSD

psychosociale dienst

PSG

projectstuurgroep

PSWI

personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

PTB

persistente, toxische en bioaccumulerende stoffen

pti

provinciaal technisch instituut

PTOW

plaats- en tijdsonafhankelijk werken

PURPLE

Peri Urban Regions Platform Europe

pv

proces-verbaal

PV

Permanente Vertegenwoordiging

PV

photovoltaic

PV

praktisch vak

PVB

persoonsvolgend budget

pvc

polyvinylchloride

PVC

Provinciale Commissie Verkeersveiligheid

PVE

Provinciale Verkeerseenheid (van de Federale Politie)

PVF

persoonsvolgende financiering

PVL

(historisch) afdeling Personenvervoer en Luchthavens (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

PVT

psychiatrisch verzorgingstehuis

PWA

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap

PWB

personeel ten laste van het werkingsbudget

PWO

praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

PWO

projectmatig wetenschappelijk onderzoek

PWR

permanente werkgroep risicogroepen

PZ

psychiatrisch ziekenhuis

PZC

preventievezorgcentrum

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons