R

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

RA

regeerakkoord

RAC

Committee for Risk Assessment

RAG

Risk Assessment Group

RAGO

Raad van het Gemeenschapsonderwijs

RAM

random access memory

RAN

Radicalisation Awareness Network

RAR

Regionale Audiovisuele Regie

RCA

revealed comparative advantage

RCBI

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

RCH

Research Campus Hasselt

R&D

Research and Development

RDBB

Regionale Dienst Beroepsopleiding Brussel

RDE

real-driving emission

RDF

refuse derived fuel

RDS

radio data system

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REACT-EU

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe

REBEC

regionale begeleidings- en preventiecel

REC

Radiocentrum - Ethercentrum

REC

Regionaal Expertisecentrum

REFIT

Regulatory Fitness and Performance

REG

rationeel energiegebruik

REIO

Regional Economic Integration Organisation

RELO

regionaal eerstelijnsoverleg

REN

regionaal expertisenetwerk

RESA

runway end safety area

RESCert

Renewable Energy Systems Certification

RESHAPE

Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD

RESOC

regionaal sociaal-economisch overlegcomité

ReTiBo

Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer

RIA

reguleringsimpactanalyse

RIAA

Recording Industry Association of America

RIC

regionaal integratiecentrum

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

RiK

referentiekader voor internaatskwaliteit

RIS

Regionale Informatieservice

RIS

Rivier Informatie Service

RISO

Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw

RISS

Radio Infrastructure Site Sharing

RITS

reguleringsimpacttoets

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVO

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (in Nederland)

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RKJ

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (De Sleutel, Eeklo)

RKW

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

RMA

risicohoudend medisch afval

RMG

Risk Management Group

RMT

Regie voor Maritiem Transport

ro

ruimtelijke ordening

rob

rustoord voor bejaarden

ROB

Regionale Omroep Brabant

ROB

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (in Nederland)

Robin

(historisch) registratie en opvolging van briefwisseling in een netwerkomgeving (systeem van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

ROC

regionale ondersteuningscel

ROG

regionaal overlegorgaan

ROGO

Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs

ROHM

(historisch) Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (zie AROHM)

ROK

Referentiekader voor Onderwijskwaliteit

ROM

read-only memory

ROM

ruimtelijke ordening en milieu

ROP

register onbebouwde percelen

ROS

regionaal overslagstation

RoSa

Rol en Samenleving

ROSI

regionaal overleg- en samenwerkingsinitiatief

ROSR

Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn

R-O Vlaanderen

(historisch) Agentschap Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed Vlaanderen

ROV

regionaal objectiveerbaar verschil

RPC

remote procedure call

RPR

Rijnvaart Politiereglement

RR

Recovery and Resilience Facility

RR

Rijksregister

RSC

regionaal screeningscentrum

RSG

regionaal stedelijk gebied

RSI

repetitive strain injury

RSV

relationele en seksuele vorming

RSV

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

RSVK

regionaal sociaal verhuurkantoor

RSVZ

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RSZPPO

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

RTC

regionaal technologisch centrum

RTC

rondetafelconferentie

RTD

research and technology development

RTH

rechtstreeks toegankelijke hulp

RTJH

rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

RTP

Registered Testing Pool

RTV

regionale televisie voor de Kempen en Mechelen

RUCA

(historisch) Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (nieuwe naam = Universiteit Antwerpen, UAntwerpen)

RUP

ruimtelijk uitvoeringsplan

RURA

Ruimterapport Vlaanderen

RV

(historisch) Ruimte Vlaanderen (departement van de Vlaamse overheid)

RVA

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

rvb

raad van bestuur

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen

rvt

rust- en verzorgingstehuis

RvVb

Raad voor Vergunningsbetwistingen

RW

regenwater

RWA

regenwaterafvoer

RWO

Regionaal Welzijnsoverleg

RWO

(historisch) Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

RWZI

rioolwaterzuiveringsinstallatie

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons