S

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

SABAM

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers / Société belge des Auteurs, Componistes et Éditeurs (historische naam = Société Anonyme Belge des Auteurs et Musiciens)

SAF

Stakeholdersadviesforum

SAFIR

Safe and Flexible Integration of Initial U-space Services in a Real Environment

SAIDA

Succesvol Anderstaligen Integreren via Duurzame Arbeid (project van de VDAB)

SAIL

Speech, Artificial Intelligence and Language

SALK

Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat

SALV

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SAM

Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen

SAM

steunpunt Mens en Samenleving

SAO

stageovereenkomst alternerende opleiding

SAR

strategische adviesraad

SAR

structure-activity relationship

SARC

Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media ( = Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media)

SARiV

Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen

SARO

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed

SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome

SAR WGG

Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid

SAVE

Samen actief voor veilig verkeer

SAVE

Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency

SB

strategisch basisonderzoek

SBE

subsidie voor bouw in de eigendomssector

SBK

sociaal bureau voor kunstenaars

SBK

Studie- en Beroepskeuzecentrum

SBO

Strategisch Basisonderzoek

SBOV

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

SBR

subsidie voor bouw en renovatie

SBS

Scandinavian Broadcasting System

SBW

Stichting Beroepsopleiding Weg- en Waterbouw (in Nederland)

SBZ

speciale beschermingszone

SBZ-H

speciale beschermingszone - Habitatrichtlijn

SBZ-V

speciale beschermingszone - Vogelrichtlijn

SCA

Sport Cardiaal Actieplan

SCAR

Scientific Committee on Antarctic Research

SCC

Scheldecoördinatiecentrum

SCICT

Sturing en Controle Informatie- en Communicatietechnologie

SCIE

Science Citation Index Expanded

SCK

Studiecentrum voor Kernenergie

SCLG

Samenwerkingsverband van Centra voor Levens- en Gezinsvragen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SCSI

small computer system interface

SCV

sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (vroeger APS-survey)

SCVO

stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs

SD

strategische doelstelling

SDG

Sustainable Development Goal

SDJ

sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp

SE

Societas Europaea

SEB

steekproefenquête naar de beroepsbevolking

SEE

Sociaal-Economische Enquête (NIS)

SEL

samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

SEL

sound exposure level

SELES

Socio-economische Landbouweffecten Evaluatiesysteem

SELFIE

Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies

Selor

Selectie en Oriëntatie (selectiebureau van de federale overheid)

SEN

Steunpunt Expertisenetwerken

Se-n-Se

secundair-na-secundair

SEOC

subentiteitsoverlegcomité

SEOP

sociaal-economisch ontwikkelingsplan

SEP

Sociaal Economisch Panel

SER

stedelijke emancipatieraad

SERR

sociaal-economische raad van de regio

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SES

socio-economische status

SFB

Stichting Frankfurter Buchmesse

SFTL

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

sg

scholengemeenschap

sg

secretaris-generaal

SG

stedelijk gebied

SGA

sterk gedragsgestoord of agressief

SG-forum

forum van secretarissen-generaal

SGGG

Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg

SHB

substitutiehormonenbehandeling

SHIP

Strategisch Haveninfrastructuurproject

SHM

sociale huisvestingsmaatschappij

SI

sociale inspectie

SIA

sustainability impact assessment

SIAL

Salon International de l'Alimentation

SIB

social impact bond

SICI

Standing International Conference of national and regional Inspectorates of education

SID

studie-informatiedag (ook SID-in)

SIF

Sociaal Impulsfonds

SIFO

Sociaal Investeringsfonds

S-IHD

specifieke instandhoudingsdoelstelling

SIHO

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

SIM

Strategisch Initiatief Materialen

SINE

sociale inschakelingseconomie

SIO

sociale-impactobligatie

SIO

synchroon internetonderwijs

SIOF

Strategisch ICT-overlegorgaan

SIOS

(historisch) strategische investerings- en opleidingssteun

SIS

shaken infant syndrome

SIS

Sociaal Informatiesysteem

SIT

samenwerkingsinitiatief thuiszorg

SITC

Standard International Trade Classification

SIV

selectieve informatieverspreiding

SKA

Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen

SKV

sociale kredietvennootschap

SLA

service level agreement

SLAPP

Strategic Lawsuit Against Public Participation

SLN

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken

SLO

schriftelijk leefomgevingonderzoek

SLO

specifieke lerarenopleiding

SLP

(historisch) Sociaal-Liberale Partij

SLV

Stichting Lezen Vlaanderen

SM

Socialistische Mutualiteiten

SMA

splitmastiekasfalt

S.M.A.K.

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (in Gent)

SMART

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden

SMEB

strategische milieueffectbeoordeling

sms

short message service

SNCF

Société Nationale des Chemins de Fer Français

SNCR

selectieve niet-katalytische reductie

SNPB

Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten

SNS

Sport na School

so (s.o.)

secundair onderwijs

soa

seksueel overdraagbare aandoening

SOA

servicegeoriënteerde architectuur

sob

speciale openbare bibliotheek

SOBO

Strategisch Overlegorgaan Bestuurlijke Organisatie

SOC

strategisch onderzoekscentrum

Socan

Stedelijk Onthaalcentrum Anderstalige Nieuwkomers (in Mechelen)

SoCiuS

Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

SODA

Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen

SOFI

Strategisch Overlegforum Financiën

SOGIE

seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie

SOGIESC

sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics

SOHO

secundair onderwijs - hoger onderwijs

SOIA

Strategisch Overlegorgaan Internationale Aangelegenheden

Solon

(historisch) systeem ter ondersteuning van legistiek en het ontwerpen van normen (project van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de KU Leuven)

SOMA

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

SON

stichting van openbaar nut

SONO

Steunpunt Onderwijsonderzoek

SOPO

Strategisch Overlegforum Personeel en Organisatie

sosp

secundair onderwijs voor sociale promotie

SOVO

sociale voorzieningen

SP

(historisch) Socialistische Partij (nieuwe afkorting = sp.a)

sp.a

Socialistische Partij Anders

SPAT

Strategisch Plan Antwerpen Toerisme

SPE

Samenwerkende Vennootschap voor Productie van Elektriciteit

SPE

Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie

SPGE

Société Publique de Gestion de l'Eau

SPIA

Stedelijk Polytechnisch Instituut Antwerpen

SPIDI

Spatial Information Directory

Spirit

(historisch) Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch, Toekomstgericht

SPK

Strategisch Plan Kempen

SPRA

Strategisch Plan Regio Antwerpen

SPRE

Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

SPS

sanitary and phytosanitary

SPV

special purpose vehicle

SRK

Schelderadarketen

SRO

subregionaal overlegorgaan

SRW

Steunpunt Ruimte en Wonen

SRWL

Société Régionale Wallone du Logement

SRWT

Société Régionale Wallone du Transport

SSAQ

Strategische Stuurgroep Aquacultuur

SSE

Samenwerkingsverband Sociale Economie

SSI

subsidie sloop en infrastructuur

SSK

Standaardsystematiek voor Kostenramingen

SSL

Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen

SSS

short sea shipping

SSV

schuldsaldoverzekering

Stadim

Studies & Advies Immobiliën

STAI

Stichting Aanpak Interferentie

STAM

Stuurgroep Autonome Middenscholen

START

Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio

STC

subregionaal tewerkstellingscomité

STD

subregionale tewerkstellingsdienst

Stedula

Steunpunt Duurzame Landbouw

STEG

stoom- en gasturbine

STEM

Science, Technology, Engineering and Mathematics

STEM

streekeigen management

STEVIN

Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen in het Nederlands

STIB

Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ( = MIVB)

sticordi

stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren en dispenseren

STIP

Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van Afval

STIVO

Stimuleringsfonds voor Kwalitatieve Vlaamse Omroepproducties

STOHO

Studiecentrum Open Hoger Onderwijs

STOIO

Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen

STOP

eerst stappers, dan trappers, dan openbaar en tot slot privévervoer

STOPIT

Samen Terug op Pad met Partners in Tewerkstelling (vzw van het Subregionaal Tewerkstellingscomité Mechelen)

STORE

Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie

STOS

samen tegen onbetaalde schoolfacturen

STOS

spraak- en taalontwikkelingsstoornis

STOWA

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (in Nederland)

STRADO

Strategie voor Duurzame Ontwikkeling

STRES

strategische ecologiesteun

STS

strategische transformatiesteun

STTN

spraak- en taaltechnologie

STUK

STUK Kunstencentrum (in Leuven)

stuvo

studentenvoorzieningen

STV

Stichting Technologie Vlaanderen

STWW

Strategische Technologieën voor Welvaart en Welzijn

SUEM

supported employment

SUMP

sustainable urban mobility plan

SUP

single-use plastic

SURE

Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency

SV

sociaal verpleegkundige

SV

Sport Vlaanderen

SV

subsidieverwerving

Sv.

Wetboek van Strafvordering

SVE

Stichting Vlaams Erfgoed

SVK

sociaal verhuurkantoor

SVR

Studiedienst van de Vlaamse Regering

SVS

(historisch) Stichting Vlaamse Schoolsport

SVV

Socialistische Vooruitziende Vrouwen

SVW

Studiecentrum voor Water

SW

sociale werkplaats

Sw.

Strafwetboek

SWOT

strengths, weaknesses, opportunities, threats

SWT

de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken

SWT

stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

SWVG

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons