T

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

TA

technisch adviseur

TA

traffic announcement

TAC

technisch adviseur-coördinator

TAC

total allowable catch

TADD

tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

TAFTIE

The European Network of Innovation Agencies

TAL

taalvaardigheidstoets aanvang lager onderwijs

TALK

taalvaardigheidstoets aanvang laatste kleuterklas

TAO

tijdelijke andere opdracht

TAP

technologische attractiepool

TAS

taalvaardigheidstoets aanvang secundair onderwijs

TAS

Trans Aqua Services

TAS

Tribunal Arbitral du Sport ( = CAS)

TASAN

taalvaardigheidstoets aanvang secundair onderwijs anderstalige nieuwkomers

TAW

Technische Adviescommissie van de Waterkeringen

TAW

Tweede Algemene Waterpassing

TB

thuisbegeleiding

TBM

Toegepast Biomedisch Onderzoek

tbs

terbeschikkingstelling

tbs55+

terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (in het onderwijs)

tbsob

terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

tbspa

terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

tbsvp

terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

TBT

tegemoetkoming voor bijkomende tewerkstelling

TCGO

Technisch Centrum van het Gemeenschapsonderwijs

TDL

transport, distributie en logistiek

TEA

total entrepreneurial activity

TEC

Transport en Commun

TED

Technology, Entertainment, Design

TEF

Toxicity Equivalency Factor

TEJO

Therapeuten voor Jongeren

TEN

Trans-Europees Netwerk

TEN-T

Trans-Europees Netwerk voor Transport

TEQ

Toxic Equivalent Quantity

TETRA

Technologietransfer door Instellingen voor Hoger Onderwijs

TG

therapeutische gemeenschap

TGEK

Tussengemeentelijke Elektriciteitsvereniging van Kampenhout en Steenokkerzeel

THAB

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

THC

tetrahydrocannabinol

THEO

Thuis Elektrisch Opladen

TIBO

taaltoets instroom beroepsopleiding

TIE

Toxiciteit Identificatie Evaluatie

TIL

tegemoetkoming in de leninglast

TIL

Theater Ivonne Lex

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study

TIN

Theaterinstituut Nederland

TINA

Transformatie, Innovatie en Acceleratie

TIP

Transgender Infopunt

TISO

Tewerkstellingsinitiatieven en Samenwerkingsverbanden Officieel Onderwijs

TIV

Technologische Innovatiecel Vlaanderen

tko

tweedekansonderwijs

TMB

Vlaamse Textielmachine- en Systeembouw

TMC

traffic message channel

TMVW

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening

TNN

thuistaal niet Nederlands

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

TNWbez

tehuis voor niet-werkenden - bezigheid

TNWnur

tehuis voor niet-werkenden - nursing

T&O

training en opleiding

TOA

technologie, organisatie en arbeid

TOAH

tijdelijk onderwijs aan huis

TOBA

toets basistaalvaardigheid anderstalige volwassenen

TOBO

Technologische Opvoeding Basisonderwijs

TOC

totaal organische koolstof

TOD

transit-oriented development

TOF

Tactisch Overlegforum Facilitair Management

TOGS

Thuiswerkende Ouder, Gezin, Samenleving

TOM

Technisch Overleg Milieuregelgeving

TOPO

Tactisch Overlegorgaan Personeel en Organisatie

TOR

Tempus Omnia Relevat, Onderzoeksgroep voor de studie van tijd, cultuur en samenleving

TOS

taalontwikkelingsstoornis

tov

taxi, openbaar vervoer

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TP

traffic programme

TPI

Transitie Proefdiervrije Innovatie

TRACES

Trade Control and Expert System

TRIPS

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

TRL

technology readiness level

TRP

toeristisch-recreatief project

TRP

totaal rioleringsplan

TSA

Tourism Satellite Account

TSC

Technische Scheldecommissie

TSD

trade and sustainable development

tso

technisch secundair onderwijs

TSW

Toezicht op de Sociale Wetten

TTB-dag

trein-tram-busdag

TTIP

Transatlantic Trade and Investment Partnership

TTN

toestemming wegens therapeutische noodzaak

TTO

technology transfer office

TV

technisch vak

TV 3V

Tijdelijke vennootschap Veilig Verkeer Vlaanderen

TVC

totaal vruchtbaarheidscijfer

TVL

Toerisme Vlaanderen

TVL

TV Limburg

TWE

tijdelijke werkervaring

Twica

Technisch-wetenschappelijk Informatiecentrum Afvalstoffen (van de OVAM)

TWO

toegepast wetenschappelijk onderzoek

TWOL

Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu

TWUN

Technische Werkgroep Uitscheidingsnormen

tww

tewerkgestelde werkloze

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons