V

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

V2G

vehicle-to-grid

V2V

vehicle-to-vehicle

VAB

Vlaamse Automobilistenbond

VABB

Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand

VABN

Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen

vac

vertrouwensartsencentrum

VAC

Vlaams administratief centrum

VAC

Vlaams Agrarisch Centrum

VACK

Vlaamse Adviescommissie Kankerpreventie

VAD

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen ( = naam volgens de statuten van de vzw)

VAD

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs ( = naam van de organisatie)

VAF

Vlaams Audiovisueel Fonds

VAGA

Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen

VAGG

Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg

VAI

Vlaams Architectuurinstituut

VAIS

Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking

VAK

vastleggingskrediet

VAK

volwaardige arbeidskracht

VAL

Vlaamse Atletiekliga

VALDUVIS

valorisatie van duurzaam en dagvers gevangen vis

VALUE

Valorization and Utilization for Europe

VAMIL

willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Vamos

Vlaanderen Aantrekkelijker Maken, Oogpunt Studenten- en docentenmobiliteit

V&AMP

Vrouwen en Arbeidsmarktparticipatie

VAP

verbeterings- en aanpassingspremie

VAP

Vlaams Adaptatieplan

VAP

Vlaams Aquacultuurplatform

VAPA

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

VAPEO

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering

VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

VAPZ

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Var

Vlaamse Audiovisuele Regie

VAR

Vlaamse Adviesraad voor de Erkenning van Verzorgingsvoorzieningen

VAR

Vlaamse Archeologische Raad

VAR

Vlaamse Audiovisuele Raad

VAR

vlootaanpassingsregeling

VARIO

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

VASGAZ

Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg

VASO

Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding

VATUV

Verenigde Actiegroepen tegen Uitbreiding van het Vliegveld te Deurne

VAV

Vlaamse Auteursvereniging

VAZA

Vlaamse Adviescommissie voor Ziekenhuizen en Andere Vormen van Medische Verzorging en Begeleiding

VB

verhuring en beheer

VB

Vlaams Belang

VBB

Voorrangsbeleid Brussel

VBBA

vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid

VBH

Vlaamse Brede Heroverweging

VBI

Verenigde Boekenimporteurs

VBJ

Vlaams Belang Jongeren

VBJK

Vernieuwing in de Basisvoorziening voor Jonge Kinderen

VBO

Verbond van Belgische Ondernemingen

VBR

verbindingsriolering

VBR

Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart

VBS

Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten

VBSG

Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

VBT

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties

VC

Victoria Cross

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

VCA

Vlaams Centrum voor Adoptie

VCA

Vlaams Centrum voor Amateurkunsten

VCAR

Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie

VCB

Vlaamse Confederatie Bouw

VCBT

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

VCC

Vlaams Cultureel Centrum

VCET

Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht

VCF

Vlaams Cofinancieringsfonds

VCF

Vlaamse Codex Fiscaliteit

VCGT

(historisch) Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme (nieuwe naam = Toerisme Vlaanderen, TVL)

VCIM

Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten

VCK

Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg

VCLB

Vrije-CLB-Koepel

VCM

(historisch) Vlaams Commissariaat voor de Media (nieuwe naam = Vlaamse Regulator voor de Media, VRM)

VCM

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking

VCM

Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg

VCO

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

VCOB

(historisch) Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (nieuwe naam = Lokaal, Cultuur en Steunpunt, LOCUS)

VCOB

Vervolmakingscentrum voor Overheidsmanagement en Beleid (van de KU Leuven)

VCOE

Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed

VCOS

Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport

VCOV

Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen

VCP

Vlaams Contactpunt Europees Kaderprogramma

VCRO

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

VCSPO

Vlaamse Confederatie van Socialprofitondernemingen

VCT

Vaste Commissie voor Taaltoezicht

VCVE

Vlaamse Commissie Varend Erfgoed

VCVL

Vlaams Centrum voor Levensvorming

VCVO

Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling

VCWI

Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

VDAB

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VDBH

(historisch) Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel (nieuwe naam = Export Vlaanderen, EV)

VDI

Vlaamse Dienstenintegrator

VDT

Vlaams Doping Tribunaal

VDV

Nationaal Verbond voor Voedingsdetaillisten

VDV

Veterinair Dispuut Veritas

VDV

Vlaamse Diabetesvereniging

VDV

Vlaamse Dierenartsenvereniging

VE

vereist bekwaamheidsbewijs

VEA

(historisch) Vlaams Energieagentschap (nieuwe naam = Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, VEKA)

VEB

Vlaams EnergieBedrijf

VECK

Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling

VEGRAB

Vereniging van Grafische Zelfstandige Bedrijven

VEHS

Vereniging ElektroHyperSensitiviteit Vlaanderen

VEK

vereffeningskrediet

VEKA

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

VEKP

Vlaams Energie- en Klimaatplan

VeLeWe

Vereniging Leraars Wetenschappen

VELO

Vlaams Eerstelijnsoverleg

Velt

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren

VEM

Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij

VEN

Vlaams Ecologisch Netwerk

VER

verhandelbare emissierechten

VERAF

Verweving en Afbakening

VerDi

Vereniging van directeurs van de academies muziek, woordkunst en dans

VERF

Vlaams Egalisatie- en Rentefonds

Verso

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen

VESOC

Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité

VESOFO

Vereniging van de Sociale Fondsen van de Non-Profitsector

VET

Vocational Education and Training

VEU

Verdrag betreffende de Europese Unie

VEV

(historisch) Vlaams Economisch Verbond (nieuwe naam = Vlaams netwerk van ondernemingen, Voka)

VEV

Vlaamse economische vertegenwoordiger ( = VLEV)

VFBT

Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

VFBZ

Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen

VFC

Vlaamse Fokkerijcommissie

VFG

Vlaamse Federatie van Gehandicapten

VFIK

Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen

VFJ

Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra

VFK

Vlaams Forum Kindermishandeling

VFL

Vlaams Fonds voor de Letteren

VFLD

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

VFLR

Vlaamse Federatie van Lokale Radio's

VFP

Vlaams Fiscaal Platform

VFSG

Vlaamse Federatie van Socialistische Gepensioneerden

VFSIPH

(historisch) Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (nieuwe naam = Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH)

VG

vervoersgarantie

VGC

Vlaamse Gemeenschapscommissie (van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)

vgo

vrij gesubsidieerd onderwijs

VGO

Vlaamse Geografie Olympiade

VGR

Vlaamse Gezondheidsraad

VGSO

Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg

VGT

Vlaamse Gebarentaal

VHA

Vlaamse hydrografische atlas

VHC

Vlaamse Havencommissie

VHM

(historisch) Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (nieuwe naam = Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, VMSW)

VHP

Vlaams hervormingsprogramma

VHP

Vlaams Huisartsenparlement

VHR

Vlaamse Heraldische Raad

VHRM

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

VHV

Vlaamse Havenvereniging

ViA

Vlaanderen in Actie

VIA

Vlaams Innovatieadviescentrum

VIA

Vlaams intersectoraal akkoord

VIAA

Vlaams Instituut voor Archivering (oorspronkelijke naam = Vlaams Instituut voor het Audio-visueel Archief)

VIB

Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek

VIB

Vlaamse Interimbrug

VIB

Vlaams Instituut voor Biotechnologie

VIBEG

Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten

VIBNA

Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen

VIBOSO

Vlaams Instituut ter Bevordering en Ondersteuning van de Samenlevingsopbouw

VICA

Vlaamse Intersectoriale Commissie Armoedebestrijding

VICLAS

Violent Crime Linkage Analysis System

VICO

Vlaams Interdepartementaal Comité voor Energie

V-ICT-OR

Vlaamse ICT-organisatie

VIDEO

Vlaams Interdepartementaal Europaoverleg

VIF

Vlaams Infrastructuurfonds

VIG

(historisch) Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (nieuwe naam = Vlaams Instituut Gezond Leven)

VIGeZ

(historisch) Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (nieuwe naam = Vlaams Instituut Gezond Leven)

VIK

Vlaamse Ingenieurskamer

VIK

Vlaamse Intermodale Kring

VIKZ

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg

VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek

VILT

Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw

VIN

Vlaams Innovatienetwerk

Vinnof

Vlaams Innovatiefonds

VIOE

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

VIOM

Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement

VIONA

Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering

vip

very important person

VIP

Vlaamse inschakelingspremie

VIP

Vlaams InformatiePunt Jeugd

VIP

Vlaams integratieplatform

VIP

Vlaams investeringsproject

VIP²

Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals

VIPA

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

VIRBO

Vereniging voor Directies Basisonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs

Vireg

Vlaamse Instelling voor het Rationeel Energiegebruik

VIS

Vlaams Innovatiesamenwerkingsverband

VIST

versnelde indicatiestelling en toewijzing

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VIVAS

Vereniging Inwoners Van Sociale Woningen

VIVEL

Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

VIVO

Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social profit

VIW

Vlamingen in de Wereld

VIWC

Vlaams Integraal Wateroverlegcomité

VIZO

Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

VJBP

Vlaams jeugdbeleidsplan

VJF

Vlaams Journalistiek Fonds

VJH

Vlaamse Jeugdherbergen

VJO

Vlaamse Jonge Ondernemingen

VJP

Vlaams Jeugd Parlement

VJR

Vlaamse Jeugdraad

VK

(historisch) afdeling Verkeerskunde (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

VK

vastleggingskrediet (nieuwe afkorting = VAK)

VK

vertrouwenscentrum kindermishandeling

VKBO

Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen

VKBP

Vlaamse Kruispuntbank voor Personen

VKC

Vlaamse Kunstcollectie

VKF

Vlaams Klimaatfonds

VKL

Vlaamse Kankerliga

VKLRT

Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie

VKS

Vlaamse kwalificatiestructuur

VKSJ

Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd

VKV

Vlaamse Kinesitherapeutenverbond

VKW

Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden

VL

Vlaanderen

VL

volledig leerplan

VLA

Vereniging Leraren Aardrijkskunde

VLAB

Vlaams Actieprogramma Biotechnologie

VLAB

Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen

VLABEL

Vlaamse Belastingdienst

VLABEST

Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken

Vlabinvest

Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant

Vlabus

Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding

VLAC

Vlaams Academisch Centrum voor Wetenschappen en Kunsten

Vlaco

Vlaamse Compostorganisatie

VLACORO

Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening

VLAFO

(historisch) zie VFSIPH

VLAIO

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Vlajo

Vlaamse Jonge Ondernemingen

VLAKWA

Vlaams Kenniscentrum Water

VLAM

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

VLAMAB

Vlaamse Federatie voor Managementondersteuning in Beschutte Werkplaatsen

Vlamo

Vlaamse Amateurmuziekorganisatie

VLAO

(historisch) Vlaams Agentschap Ondernemen (nieuwe naam = Agentschap Ondernemen, AO)

Vlapo

Vlaamse Podiumartiesten

VLAR

Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie

VLAREA

Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

VLAREBO

Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996)

VLAREL

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

VLAREM

Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

VLAREMA

Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

VLARIO

Vlaamse Rioleringen

VLAST

Vlaamse Academische Stichting

VLASTROV

Vlaams Straathoekoverleg

VLATAM

Vlaams Tram- en Autobusmuseum

VLAVABBS

Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand

VLAVAK

Vlaanderen Vakantieland

VLAVICO

Vlaamse Avifaunacommissie

VLC

Vlaamse Luchthavencommissie

VLD

(historisch) Vlaamse Liberalen en Democraten (nieuwe afkorting = Open Vld)

VLEM

Vlaamse Erkende Maatschappijen

VLEMI

Vlaams expertisecentrum Migratie en Integratie

VLESP

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

VLEV

Vlaamse economische vertegenwoordiger ( = VEV)

VLEVA

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

VLG

Vlaamse Gezondheidsraad

VLG

Vlaamse Liga Gehandicaptensport

VLHORA

Vlaamse Hogescholenraad

VLICHT

Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum voor Handicap en Technologie

VLIET

Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie

VLIF

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

VLIM

Vlaams Impulsprogramma Milieutechnologie

Vlimpers

Vlaams intermodulair personeelssysteem

VLINA

Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling

VLIO

Vlaamse Dienst voor de Verspreiding van Leermiddelen Internationale Opvoeding

VLIOM

Vlaamse instellingen, organen en mandaten

VLIR

Vlaamse Interuniversitaire Raad

VLIZ

Vlaams Instituut voor de Zee

VLK

Vlaamse Liga tegen Kanker

VLM

Vlaamse Landmaatschappij

VLM

Vlaamse Luchtvaartmaatschappij

VLOCA

Vlaamse Open City Architectuur

VLOK

Vlaams Loket Woningkwaliteit

VLOOT

Vlaamse Overkoepelende Organisatie van Technologieverstrekkers

VLOPERA

Vlaamse Opera

VLOPHOB

Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel

Vlor

Vlaamse Onderwijsraad

VLOS

Vlaamse Operastichting

VLOT

volgsysteem lager onderwijs taalvaardigheid

VLOV

Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen

VLP

Vlaamse Liga Paardensport

VLP

Vlaamse loonpremie

VLTR

Vlaamse Land- en Tuinbouwraad

VLUHR

Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad

VLVO

Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs

Vl.W.Reg.

Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VMC

Vlaams Minderhedencentrum

VMDC

Vlaams Marine Data- en Informatiecentrum

VME

vereniging van mede-eigenaars

VMH

Vlaamse Milieuholding

VMHI

Vlaamse Milieuholding Internationaal

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

VMMa

Vlaamse Media Maatschappij (historisch)

VMP

Vlaams Mitigatieplan

VMS

Vlaams Milieuplan Sierteelt

VMSW

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

VMW

(historisch) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nieuwe naam = De Watergroep)

VN

Verenigde Naties

VNA

Vlaamse Nautische Autoriteit

VNC

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNJ

Vlaams Nationaal Jeugdverbond

VNOC

Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria

VNU

Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven

vo (v.o.)

volwassenenonderwijs

VOB

Verbond van Ondernemingen te Brussel

VOB

Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie

VOB

Vlaams Overleg Bewonersbelangen

VOBIS

Vlaamse Obstakels inzake Internationale Samenwerking

VOBK

Verenigde Organisaties Beeldkunst

VOC

Vlaams Onderwijscentrum

VOC

vogelopvangcentrum

VOC

vrouwenopvangcentrum

VOC

Vrouwenoverlegcomité

VOC BE

Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie

VOCA

Vormingscel Caritas

VOCB

Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseducatie

VOC HO

Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs

Vocvo

Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

VODO

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling

VOEM

VITO’s op-de-weg emissie- en energiemeetsysteem

VOET

vakoverschrijdende eindtermen

VOFTP

Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten

VOI

Vlaamse openbare instelling

Voka

Vlaams netwerk van ondernemingen

Vokans

Vormings- en Opleidingskansen

VOLT

(historisch) Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouweconomie

VON

Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk

VONA

Vlaamse Ondernemers in Archeologie

VOOP

Vlaams Onderwijs OverlegPlatform

VOP

Vlaamse ondersteuningspremie

VOR

verhandelbare ontwikkelingsrechten

VOS

verontrustende opvoedingssituatie

VOS

verontrustende situatie

VOS

Vlaams Overlegplatform Studentenhuisvesting

VOS

Vlaamse Oud-Strijder

VOS

vluchtige organische stof

VOV

Vlaams opleidingsverlof

VOW

Vlaams Overlegplatform Waterwegbeheerders

VOW

Vlaams Overleg Woonwagenwerk

VPAO

Verticaal Permanent Armoedeoverleg

VPIJ

Vlaams Platform voor Internationaal Jongerenwerk

VPJ

verloren potentieel levensjaar

VPM

Vlaamse Participatiemaatschappij

VPN

Virtual Private Network

VPO

Vlaams Planbureau voor Omgeving

VPP

Vlaams Patiëntenplatform

VPS

Vlaams personeelsstatuut

VR

veiligheidsrapport

VREG

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

VRGT

Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Turberculosebestrijding

VRI

Vlaamse Ruimtevaartindustrie

VRIND

Vlaamse Regionale Indicatoren

VRK

variabel krediet

VRK

Vlaams Radio Koor

VRM

Vlaamse Registratie Middelengebruik

VRM

Vlaamse Regulator voor de Media

VRN

Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven

VRN

Vlaams Ruraal Netwerk

VRO

(historisch) Vlaams Radio Orkest (nieuwe naam = Brussels Philharmonic)

VRT

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

VRWB

Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

VRWI

Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

VS

Verenigde Staten

VSA

Vlaamse Statistische Autoriteit

VSAWSE

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (historisch)

VSB

Vlaamse sociale bescherming

VSC

Vlaams Supercomputer Centrum

VSDC

Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's

VSDO

Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

VSF

Vlaamse Sportfederatie

VSF

Vlaamse Squashfederatie

VSGB

Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel

VSK

Vlaamse Scholierenkoepel

VSKO

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

VSM

Vlaamse Scheepsbouwmaatschappij

vso

vennootschap met sociaal oogmerk

vso

vernieuwd secundair onderwijs

vso

voortgezet speciaal onderwijs

VSO

Verbond Sociale Ondernemingen

VSOA

Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt

VSP

Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid

VSPW

Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk

VSSE

Veiligheid van de Staat, Sûreté de l'État

VSSF

Vlaamse Ski- en Snowboardfederatie

VSSL

Vlaamse Ski- en Snowboardleraars

vsv

vroegtijdig schoolverlaten

VSV

Vlaamse Skivereniging

VSV

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

vsv'er

vroegtijdige schoolverlater

VTB-VAB

Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond

VTC

Vlaamse Toeleidingscommissie

VTC

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

VTC

(historisch) Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

VTDL

Vlaamse Triatlon- en Duatlonliga

vte

voltijdsequivalent / voltijdequivalent

VTEC

verocytotoxine producerende Escherichia coli

VTG

voorstel tot gunning

vti

vrij technisch instituut

VTi

Vlaams Theater Instituut

VTM

Vlaamse Televisiemaatschappij

VTO

Vlaams Technologieobservatorium

VTO

vorming, training en opleiding

VTOM

Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement

VTS

Vessel Traffic Service

VTS

Vlaamse Trainersschool

VTV

Vlaamse Tennisvereniging

VU

(historisch) Volksunie

VUB

Vrije Universiteit Brussel

VUKPP

Verenigde Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers

VUM

Vlaamse Uitgeversmaatschappij

VUTG

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

VUV

Vlaamse Uitgeversvereniging

VVA

Verbond der Vlaamse Academici

VVA

Vlaamse Vereniging Autisme

VVB

verhuren van voertuigen met bestuurder

VVB

Vlaamse Vereniging voor Biologie

VVBAD

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen

VVBB

Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid

VVBV

Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg

VVC

Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra

VVE

verkeersveiligheidseffectbeoordeling

VVF

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

VVFW

Vlaamse Vereniging voor Forensisch Welzijnswerk

VVGG

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

VVH

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

VVIA

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

VVIC

(historisch) Vlaams Visserij-informatiecentrum

VVJ

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten

VVJ

Vlaamse Vereniging van Journalisten

VVK

Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde

VVKB

Vlaamse Volkskunstbeweging

VVKSM

Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen

VVKSO

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

VVL

Vereniging van Vlaamse Letterkundigen

VVM

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

VVN

Vereniging voor de Verenigde Naties

VVNA

Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs

VVO

vergunningverlenende overheid

VVOB

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

VVOB

Vlaamse Vereniging voor Opleidingsprogramma's in het Buitenland

VVOC

Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen

VVOG

Vereniging Voor Openbaar Groen

VVOG

Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

vvp

verlof voor verminderde prestaties

VVP

Vereniging van de Vlaamse Provincies

vvp55+

verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar

VVPK

Vlaamse Vereniging voor Particuliere Kinderopvang

VVPW

Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen

VVR

Vereniging Vlaamse Reisbureaus

VVS

Vlaamse Vereniging van Studenten

VVS

Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde

VVSG

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

VVT

Verbond der Vlaamse Tandartsen

VVTS

Vereniging van Vlaamse Toneel- en Scenarioschrijvers

VWC

Vlaamse Wooncode

VWEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

VWF

Vlaams Woningfonds

VWGC

Vereniging van Wijkgezondheidscentra

VWI

Vlaamse wetenschappelijke instelling

VWO

Vlaamse Wiskunde Olympiade

VWS

(historisch) Vast Wervingssecretariaat (nieuwe naam = Selor)

VWVJ

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

VZA

vergunde zorgaanbieder

VZF

Vlaamse Zwemfederatie

VZL

Vlaamse Zwemliga

VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond

vzw

vereniging zonder winstoogmerk

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons