W

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

W3C

World Wide Web Consortium

WADA

World Anti-Doping Agency

WAN

wide area network

WASO

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

WAV

Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (van de KU Leuven)

WB

Wereldbank

WBB

(historisch) afdeling Wegenbeleid en -beheer (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

WBD

Woordenboek van de Brabantse dialecten

WBE

wildbeheereenheid

WBTW

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

WEC

Wet op de Expertisecentra (in Nederland)

WEL

Water, Energie, Leefmilieu

WEP

werkervaringsplan

WEP-plus

werkervaringsplan-plus

WER

Wetboek van economisch recht

WES

West-Vlaams Economisch Studiebureau

WGDO

Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

WGO

Wereldgezondheidsorganisatie ( = WHO: World Health Organization)

WGS

World Geodetic System

WGV

Werkgroep Gemengde Verdragen

WHM

Werkgroep Hoogwater Maas

WHO

World Health Organization ( = WGO: Wereldgezondheidsorganisatie)

WIB

Wetboek van de Inkomstenbelastingen

WIBI

Weather Index-Based Insurance

WIER

West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie en Reconversie

WIGB

Wetboek van de met Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen

wigw

weduwe, invalide, gepensioneerde en/of wees

WIJ!

Werkinleving voor Jongeren

WILOO

Werkgroep Impact Luchthaven Oostende op Omgeving

WIM

(historisch) departement Wetenschap, Innovatie en Media (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

WIM

Weigh in Motion

WIN

Wetenschapsinnovatienetwerk

WINOB

West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken

WIPO

World Intellectual Property Organization

WIS

Werkinformatiesysteem (van de VDAB)

Witab

West-Vlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand voor de Ruimtelijke Ordening

WIV

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

WJNH

Wel Jong Niet Hetero

WK

(historisch) afdeling Wegenbouwkunde (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

WK

wereldkampioenschap

W&K

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

wkb

warmte-krachtbesparing

wkc

warmte-krachtcertificaat

wkk

warmte-krachtkoppeling

WLD

Woordenboek van de Limburgse dialecten

WLTP

Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure

WNLW

Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland

WNT

Woordenboek der Nederlandsche Taal

WOBRA

West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten

WOK

Wijkontwikkeling Kuregem

WORG

watergevoelig openruimtegebied

WOV

Westerschelde Oeververbinding

WOW

Waardig Ouder Worden

wp

wetenschappelijk personeel

W.Reg.

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

WRG

woonreservegebied

WSE

Werk en Sociale Economie (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

W&T

wetenschappelijke en technologische dienstverlening

WTC

World Triathlon Corporation

WTCA

World Trade Centers Association

WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

WTCM

Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende Nijverheid

WTGV

Werkgroep tegen Gokverslaving

WTI

wetenschap, technologie en innovatie

WTO

World Trade Organization ( = WHO: World Health Organization)

WUG

woonuitbreidingsgebied

WVA

Wereldverbond van de Arbeid

WVC

(historisch) departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (van het vroegere ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

WVEM

West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij

WVG

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (beleidsdomein van de Vlaamse overheid)

WVI

West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand

WVV

Wetboek van vennootschappen en verenigingen

WVVH

Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen

WWF

World Wildlife Fund

WWS

Werkgroep Westerschelde

WWZ

werkende werkzoekende

W&Z

Waterwegen en Zeekanaal

wzc

woonzorgcentrum

WZK

Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken

WZUA

werkzoekende met werkloosheidsuitkeringsaanvraag

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons