Z

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    0-9

 

Z²O

zelfstandig en zelfsturend ondernemen

ZAP

zelfstandig academisch personeel

ZEN

zonder economisch nut

Zeq

zuurequivalent

ZEV

zero-emissievoertuig

ZG

Zorg en Gezondheid

ZKDV

zelfstandig kinderdagverblijf

zko

zeer kleine onderneming

ZMAL

zeer makkelijk lerend

ZML

zeer moeilijk lerend

zoab

zeer open asfaltbeton

ZOO

zelfstandige opvangouder

ZORRO

Zelfstandig Ondernemen in het Reconversiegebied Rupelstreek via Aangepaste Opleidingen

ZS

zwevende stof

ZSG

zorgcentrum na seksueel geweld

ZTA

zeehavengebied met tijdelijke agrarische bestemming

ZTB

zorgtrajectbegeleiding

ZTV

zeehavengebied met tijdelijke bestemming valleigebied

ZVB

zorgverbreding

ZZI

zorgzwaarte-instrument

ZZS

zeer zorgwekkende stof

Naar boven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons