afleveren / afgeven

Afleveren is standaardtaal in België in de betekenissen '(een diploma, een document) uitreiken, afgeven' en '(een vergunning, machtiging) verlenen, afgeven'.

  • Een erkende privéschool mag door de overheid erkende getuigschriften en diploma's uitreiken / afgeven / afleveren.
  • De omgevingsvergunning wordt verleend / afgegeven / afgeleverd door het schepencollege.

Afleveren is standaardtaal in het hele taalgebied als het gaat om het leveren van goederen bij een persoon of op een bepaalde plaats.

  • Leveranciers moeten goederen afleveren op het adres dat op het pakket vermeld staat.

Taaladvies.net
Afleveren / afgeven / uitreiken (een diploma -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons