agnèssorelsoep / Agnès Sorelsoep*

De correcte spelling is agnèssorelsoep. Agnèssorelsoep is een soort kippenroomsoep.

Een samenstelling met een persoonsnaam wordt met een kleine letter geschreven als de naam niet meer rechtstreeks naar de persoon zelf, in dit geval Agnès Sorel, verwijst. Het woord als geheel is dan een soortnaam. Het verband met de unieke persoon is hier verzwakt, en de samenstelling kan omschreven worden als 'een soort soep'. Meerledige eigennamen verliezen in zulke samenstellingen alle hoofdletters en worden helemaal aaneengeschreven. Vergelijkbare voorbeelden zijn harrypotterbril ('soort bril met donker montuur'), monalisaglimlach ('mysterieuze glimlach') en peterpancomplex ('complex waarbij een man zich ertegen verzet om volwassen te worden').

Als er nog wel een rechtstreeks verband met de unieke persoon is, behouden we in samenstellingen de hoofdletters en de spaties van de meerledige persoonsnaam, bijvoorbeeld Agnès Sorelbiografie. De persoonsnaam is dan nog een echte eigennaam. Voor de leesbaarheid kan er eventueel een koppelteken vóór het tweede deel van de samenstelling staan: Agnès Sorel-biografie.

Taaladvies.net
Peter Pancomplex / peterpancomplex

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons