alleszins (betekenis, synoniem)

In België wordt het bijwoord alleszins gebruikt in de betekenis 'in elk geval'. Het is in die betekenis standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die betekenis bijvoorbeeld zeker, hoe dan ook, in elk gevalin ieder geval.

 • Je zult alleszins / zeker nog de kans krijgen om haar van dichtbij te zien.
 • Dit is alleszins / in elk geval een crisis die ik in mijn carrière nog niet heb meegemaakt.
 • Die zaak is niet pluis. Wij hebben er alleszins / hoe dan ook niks mee te maken.

Alleszins wordt in de standaardtaal in België ook gebruikt als bevestiging, in de betekenis 'jazeker'.

 • - Kom je naar het schoolfeest? - Alleszins / jazeker.

In de standaardtaal in Nederland wordt alleszins niet gebruikt in de bovenstaande betekenissen, maar wel in de betekenis 'geheel en al, volkomen'. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die betekenis bijvoorbeeld geheel en al, in ieder opzicht, volkomen.

 • Ik heb moeite moeten doen om de argumentatie in het vonnis te begrijpen, maar die is nu volkomen duidelijk voor me.

Taaladvies.net
Alleszins

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons