als / dat

In combinaties van het type het goed vinden dat / als is zowel dat als als correct, maar er is een betekenisverschil.

Met dat wordt de informatie in de bijzin als een feit gepresenteerd. Als het om iets in de toekomst gaat, geeft de spreker ermee aan dat wat de dat-zin uitdrukt zal gebeuren, wat zijn gesprekspartner er ook van vindt.

 • Vind je het goed dat ik je een nieuwe versie van die tekst bezorg?
 • Ik vind het fijn dat je kunt komen.

Met als wordt aangegeven dat de informatie in de bijzin nog niet zeker is. De bijzin drukt dan een wens, een uitnodiging of een suggestie uit. De spreker maakt daarmee duidelijk dat hij rekening wil houden met de mening van zijn gesprekspartner.

 • Vind je het goed als ik je een nieuwe versie van die tekst bezorg?
 • Ik vind het fijn als je kunt komen.

Als het onzekere element door een ander woord in de zin wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld door het hulpwerkwoord zou(den), is zowel als als dat mogelijk. Beide zinnen betekenen dan hetzelfde.

 • Zou je het goed vinden dat / als ik je een nieuwe versie bezorg?
 • Ik zou het fijn vinden dat / als je kunt komen.

Taaladvies.net
Als / dat (Het bruidspaar vindt het leuk - de kinderen komen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons