als ik / als mij

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een stellende trap van vergelijking (zoals (net) zo slim, even belangrijk) + als de vorm ik te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Hij is zo slim als ik (slim ben), en niet Hij is zo slim als mij* (slim ben). Hetzelfde geldt voor hetzelfde of dezelfde + als.

 • Hij is zo slim als ik.
 • Stijn is even belangrijk als ik.
 • Koen verdient drie keer zoveel als ik.
 • Jij wil hetzelfde als ik.

In sommige gevallen is zowel ik als mij mogelijk na een stellende trap of na hetzelfde/dezelfde, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciƫren, achten), bij waarnemingswerkwoorden (zoals horen, zien) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Hij vindt haar even schattig als ik. (= even schattig als ik haar schattig vind)
 • Hij vindt haar even schattig als mij. (= even schattig als hij mij schattig vindt)
 • Jij ziet hem even vaak als ik. (= even vaak als ik hem zie)
 • Jij ziet hem even vaak als mij. (= even vaak als jij mij ziet)
 • Zij gaf jou hetzelfde cadeau als ik. (= hetzelfde als ik aan jou gaf)
 • Ze gaf jou hetzelfde cadeau als mij. (= hetzelfde als ze aan mij gaf)

Ook na als in de betekenis van zoals is het aan te bevelen om ik te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen als de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type iemand als kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil een actrice als mij komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Doe toch niet als ik! (= zoals ik doe)
 • Hij wil een actrice als ik. (= een actrice zoals ik er een ben)
 • Hij zou het aan iemand als ik moeten tonen. (= iemand zoals ik ben)
 • Ze zijn op zoek naar iemand als ik. (= iemand zoals ik ben)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons