als jij / als jou

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een stellende trap van vergelijking (zoals even blij, (net) zo belangrijk) + als de vorm jij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Ik ben even blij als jij (blij bent), en niet Ik ben even blij als jou* (blij bent). Hetzelfde geldt voor hetzelfde of dezelfde + als.

 • Ik ben even blij als jij.
 • Stijn is net zo belangrijk als jij.
 • Koen verdient drie keer zoveel als jij.
 • Zij willen hetzelfde als jij.

In sommige gevallen is zowel jij als jou mogelijk na een stellende trap of na hetzelfde/dezelfde, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is jij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is jou correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciƫren, achten), bij waarnemingswerkwoorden (zoals horen, zien) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Ik vind haar even schattig als jij. (= even schattig als jij haar schattig vindt)
 • Ik vind haar even schattig als jou. (= even schattig als ik jou schattig vind)
 • Zij ziet hem even vaak als jij. (= even vaak als jij hem ziet)
 • Ze ziet hem even vaak als jou. (= even vaak als ze jou ziet)
 • Hij gaf mij hetzelfde cadeau als jij. (= hetzelfde als jij aan mij gaf)
 • Hij gaf mij hetzelfde cadeau als jou. (= hetzelfde als hij aan jou gaf)

Ook na als in de betekenis van zoals is het aan te bevelen om jij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen als de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type iemand als kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil een actrice als jou komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Ik doe toch niet als jij! (= zoals jij doet)
 • Hij wil een actrice als jij. (= een actrice zoals jij er een bent)
 • Hij zou het aan iemand als jij moeten tonen. (= iemand zoals jij bent)
 • Ik ben op zoek naar iemand als jij. (= iemand zoals jij bent)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons