antibiotica zijn / is*

Antibiotica is de Latijnse meervoudsvorm van antibioticum. Als antibiotica het onderwerp van de zin is, moet de persoonsvorm ook meervoudig zijn.

  • De antibiotica zijn uitgewerkt.
  • Antibiotica werken goed.

Taaladvies.net
Antibiotica werkt / werken goed (de -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons