antibioticum / antibiotica

Het meervoud van antibioticum is antibiotica. Het enkelvoud antibioticum wordt in de praktijk minder vaak gebruikt. Als het meervoudige woord antibiotica het onderwerp van de zin is, hoort daar een meervoudige persoonsvorm bij.

  • De antibiotica zijn uitgewerkt.

Antibiotica wordt ook frequent met een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt, ook door standaardtaalsprekers, maar er is een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die die constructie afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of we gevallen als de antibiotica werkt tot de standaardtaal kunnen rekenen.

Taaladvies.net
Antibiotica werkt / werken goed (de -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons