a.s. / as.*

Voor aanstaande wordt de afkorting a.s. gebruikt, met twee punten. Het is aan te bevelen aanstaande voluit te schrijven.

A.s. is een echte afkorting. Dat is een verkorte vorm die wordt uitgesproken zoals het woord waarvoor de afkorting voluit staat: aanstaande. Echte afkortingen worden ook redactionele afkortingen genoemd. We schrijven ze meestal klein met een punt na elk afgekort woord. In de afkorting van aanstaande worden twee punten gezet, ook al gaat het maar om één woord.

Vergelijkbare voorbeelden zijn e.k. (eerstkomend) en z.o.z. (zie ommezijde).

afkortingen - spelling van echte afkortingen

Taaladvies.net
J.l. / jl.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons