aso / a.s.o. / ASO* / A.S.O.*

Er zijn twee correcte spellingen voor de afkorting van algemeen secundair onderwijs: aso en a.s.o. In de meeste contexten kunt u aso zonder puntjes schrijven – naar analogie van bso, kso en tso.

Aso is een initiaalwoord, dat wil zeggen een verkorte vorm die letter voor letter wordt uitgesproken ([aa es oo]). We kunnen initiaalwoorden met puntjes schrijven als ze ten onrechte als een bestaand woord kunnen worden gelezen. Dat kan bij aso het geval zijn omdat het als de informele verkorte vorm van het woord asociaal gelezen kan worden. In dat geval wordt aso als een gewoon woord uitgesproken ([aasoo]). In de meeste contexten is die verkeerde lezing niet aan de orde omdat het meteen duidelijk is dat het onderwijstype bedoeld wordt.


afkortingen - spelling van initiaalwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons