aspect (taalkundige term)

Met het woord aspect wordt in de grammatica verwezen naar de wijze waarop de spreker de handeling die hij met een werkwoord uitdrukt, beschouwt. Het aspect kan onder meer het begin, de voortgang, de voltooiing of het resultaat van de handeling aanduiden. Bijvoorbeeld: in de zin Petra gaat slapen zit het aspect 'begin van de handeling'; in de zin Petra is aan het slapen zit het aspect 'voortduren van de handeling'.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons