asterisk (taalkundige term)

synoniem = sterretje

De asterisk is het sterretje dat wordt gebruikt als verwijzingsteken naar een voetnoot. Als er meer dan één voetnoot op een bladzijde staat, kunnen de voetnoten het best genummerd worden. De asterisk wordt dan vervangen door een cijfer. De asterisk staat direct na het woord waar hij bij hoort, in superscript. Als de voetnoot betrekking heeft op de hele zin, staat de asterisk na de zinseindepunt.

  • Het kosmologische model van Ptolemaeus* was geocentrisch.
  • Het kosmologische model van Ptolemaeus was geocentrisch.*

De asterisk wordt ook gebruikt om letters of woorden te censureren, bijvoorbeeld f*ck.

In de taalkunde wordt de asterisk gebruikt om aan te geven dat een woord of constructie niet correct is. Ook op deze website wordt de asterisk op die manier gebruikt.

Taaladvies.net
Voetnoten: nummeren of asterisk

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons