authenticatie / authentificatie

Zowel authenticatie als authentificatie is correct in de betekenis 'vaststelling van iemands identiteit'. De termen komen vooral in ICT-jargon voor.

 • Hoe gebruik ik de elektronische identiteitskaart voor authenticatie / authentificatie?
 • De authenticatie / authentificatie is mislukt; probeer alstublieft opnieuw in te loggen.

Authenticatie en authentificatie zijn afgeleid van de werkwoorden authenticeren en authentificeren. Beide werkwoorden zijn correct in de betekenis 'authentiek, rechtsgeldig maken' of 'de identiteit vaststellen van'. Authenticeren komt in de praktijk het vaakst voor.

 • Je kunt jezelf authenticeren / authentificeren met je elektronische identiteitskaart.
 • U hebt pas toegang tot het netwerk als u geauthenticeerd / geauthentificeerd bent.
 • De notaris zal de overeenkomst morgen authenticeren / authentificeren.

Taaladvies.net
Authentificeren / authenticeren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons