authenticeren / authentificeren

Zowel authenticeren als authentificeren is correct in de betekenis 'authentiek, rechtsgeldig maken' of 'de identiteit vaststellen van'. Authenticeren komt in de praktijk het vaakst voor.

 • Je kunt jezelf authenticeren / authentificeren met je elektronische identiteitskaart.
 • U hebt pas toegang tot het netwerk als u geauthenticeerd / geauthentificeerd bent.
 • De notaris zal de overeenkomst morgen authenticeren / authentificeren.

Als zelfstandig naamwoord komt naast authenticatie ook authentificatie voor.

 • Hoe gebruik ik de elektronische identiteitskaart voor authenticatie / authentificatie?
 • De authenticatie / authentificatie is mislukt; probeer alstublieft opnieuw in te loggen.

Taaladvies.net
Authentificeren / authenticeren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons