azalea (afbreken)

Azalea kan worden afgebroken als aza-lea. Er mag niet zo worden afgebroken dat er één letter apart komt te staan aan het einde van een regel of aan het begin van de volgende regel. Daarom kan azalea niet als a-zalea* of azale-a* worden afgebroken. Vergelijkbare voorbeelden zijn: open (niet o-pen*), even (niet e-ven*), re-gio (niet regi-o*), me-dia (niet medi-a*), ali-nea (niet a-linea* of aline-a*).

Ook als een woord als azalea in een samenstelling, een afleiding of een vervoegde vorm voorkomt, mag bij afbreking de eind- of de beginletter niet van de rest van het woord gescheiden worden. Bijvoorbeeld: azalea-soort (niet azale-asoort*), regio-tje (niet regi-ootje*), ge-opend (niet geo-pend*).

In meervouden of bezitsvormen op 's kan een eindletter wel samen met de 's naar de volgende regel gaan. Bijvoorbeeld: azale-a's, regi-o's, Li-a's.

woorden afbreken - regels

Taaladvies.net
Olifant (afbreking)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons