bachelor, master (hoofdletter)

Correct zijn bachelor en master, met een kleine letter. Academische titels en graden worden altijd met een kleine letter geschreven, of er nu een academische titel of graad, een opleiding of een persoon mee wordt aangeduid. Zulke titels worden als soortnamen beschouwd, net als functiebenamingen zoals minister, advocaat en leraar.

  • Hij behaalde de graad van master.
  • Ze is master in de rechten.
  • Ik wil mijn bachelor Informatica dit jaar nog afronden.
  • Anke volgt een tweejarige master.

Taaladvies.net
Bachelor, master (hoofdletter?)
Studierichting Toegepaste Taalwetenschap (hoofdletters?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons