balans / bilan*

Het woord bilan* is geen standaardtaal. Standaardtaal is balans. In een economische context betekent balans 'overzicht in tabelvorm van de waarden van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaalde datum'. Balans wordt ook vaak figuurlijk gebruikt. De betekenis is dan 'resultaat, positieve en negatieve kanten van een zaak'.

  • De activa vormen een onderdeel van de balans van de onderneming.
  • We maken de balans op van tien jaar hervormingen.

Taaladvies.net
Bilan / balans

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons