ballonmasker

Kustredders kunnen door het coronavirus geen mond-op-mondbeademing toepassen bij drenkelingen, maar ze mogen hen beademen met een ballonmasker. Een ballonmasker is een zuurstofmasker met een ballon waar je in kunt knijpen om zuurstof toe te dienen. In principe mogen alleen zorgverleners die daarvoor gekwalificeerd zijn, ballonmaskers gebruiken. Maar omdat in het Strafwetboek bepaald is dat je verplicht bent om mensen in nood te helpen, mogen kustredders het ballonmasker gebruiken als een drenkeling uit het water wordt gehaald. Een ballonmasker wordt ook beademingsballon genoemd.

13 juli 2020

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons