bastaardwoord (taalkundige term)

Bastaardwoorden zijn woorden die aan een andere taal zijn ontleend en waarbij de oorspronkelijke vorm is aangepast aan de spelling, uitspraak of woordvorming van het Nederlands. Voorbeelden zijn: biefstuk, deleten, commercie, solden, begeestering, middels.

Woorden uit een andere taal die niet of vrijwel niet aan het Nederlands zijn aangepast qua uitspraak, spelling en woordvorming, worden vreemde woorden genoemd. Voorbeelden zijn: e-mail, microwave, parterre, punaise, sowieso, überhaupt.

De termen bastaardwoord en vreemd woord zijn op zich neutrale aanduidingen. De uitheemse oorsprong van een woord hoeft niet per se een afkeuring in te houden; veel leenwoorden zijn zonder meer in het Nederlands aanvaard.

Taaladvies.net
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons