behalve jij / jou

Behalve jij is correct als er een band is met het onderwerp van de zin. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord jij met het onderwerp.

  • Iedereen was tevreden, behalve jij. (iedereen = onderwerp)
  • Behalve jij weet niemand hier iets van. (niemand = onderwerp)

Behalve jou is correct als er een band is met een ander zinsdeel dan het onderwerp. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord jou met het lijdend of meewerkend voorwerp.

  • Hij had ons allemaal gezien, behalve jou. (ons allemaal = lijdend voorwerp)
  • Hij gaf iedereen goede raad, behalve jou. (iedereen = meewerkend voorwerp)

Taaladvies.net
Behalve ons / behalve wij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons