behalve wij / ons

Behalve wij is correct als er een band is met het onderwerp van de zin. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord wij met het onderwerp.

  • Iedereen was op tijd, behalve wij. (iedereen = onderwerp)
  • Behalve wij weet niemand hier iets van. (niemand = onderwerp)

Behalve ons is correct als er een band is met een ander zinsdeel dan het onderwerp. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord ons met het lijdend of meewerkend voorwerp.

  • Hij had de hele groep uitgenodigd, behalve ons. (de hele groep = lijdend voorwerp)
  • Hij gaf iedereen goede raad, behalve ons. (iedereen = meewerkend voorwerp)

Taaladvies.net
Behalve ons / behalve wij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons