bekomen / verkrijgen

Het werkwoord bekomen is standaardtaal in België in de betekenis 'krijgen' of 'verkrijgen', maar is vrij formeel. In vlotte spreek- en schrijftaal kunt u beter kiezen voor (ver)krijgen of een ander werkwoord.

  • Met dit formulier kunt u een busabonnement verkrijgen.
  • Onze publicaties kunnen worden aangevraagd bij het elektronische bestelloket.
  • Uiteindelijk heeft de ploeg een mooi resultaat behaald.
  • Ook uit landbouwgewassen kan energie worden gewonnen.

Taaladvies.net
Bekomen / verkrijgen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons