belangenconflict

Een belangenconflict is in de Belgische politiek een formeel conflict tussen de verschillende entiteiten van het land, waarbij een van de entiteiten vindt dat haar belangen ernstig worden geschaad door maatregelen van een andere entiteit. Als een entiteit een belangenconflict inroept, worden de gewraakte maatregelen geschorst om overleg te kunnen plegen. In de context van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werden al verschillende belangenconflicten ingeroepen. Als Jean-Luc Dehaene er niet in slaagt een compromis te bereiken, is het mogelijk dat ook het Brusselse parlement nog een belangenconflict inroept om de stemming in de Kamer uit te stellen.

19 april 2010

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons