beter: je kunt beter stoppen / je stopt beter

Beter kan bijwoordelijk worden gebruikt om aan te geven dat iets de voorkeur verdient, verkieslijk of aan te raden is. Beter wordt dan doorgaans gecombineerd met het hulpwerkwoord kunnen.

  • Je kunt beter stoppen met roken. (= het is aan te raden)

In de standaardtaal in België komt ook het bijwoordelijke gebruik van beter zonder kunnen voor.

  • Je stopt beter met roken.

Taaladvies.net
Beter

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons