betreffend / betreffende

Betreffende kan worden gebruikt als voorzetsel of achtergeplaatst tegenwoordig deelwoord met de betekenis 'aangaande, over'. Als voorzetsel heeft betreffende altijd een -e. Als achtergeplaatst tegenwoordig deelwoord kan betreffende ook zonder -e voorkomen.

 • Betreffende de zaak-Joostens kan ik u geen mededelingen doen.
 • Op 28 juli 1951 werd het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen ondertekend.
 • Moleculair betekent 'de moleculen betreffend(e)'.

Betreffende is ook als bijvoeglijk naamwoord correct. Synoniemen voor betreffende als bijvoeglijk naamwoord zijn: genoemde, bedoelde, in kwestie, vermelde, betrokken. Het synoniem desbetreffende is een schrijftalig woord dat vooral in ambtelijk taalgebruik voorkomt.

 • De betreffende huizen zijn op de kaart rood gemarkeerd.
 • Zodra de toestand weer rustig is, zullen de betreffende ambtenaren het werk hervatten.

Taaladvies.net
Betreffende / desbetreffende minister

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons