bidiplomering

Hogeronderwijsinstellingen spelen in op de internationalisering van de arbeidsmarkt door over de grenzen heen gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprogramma's op te zetten. Daardoor kunnen studenten vakken aan de eigen universiteit en de zusteruniversiteit combineren tot een totaalpakket dat door beide instellingen wordt erkend. Wie zo'n opleiding succesvol afrondt, krijgt van beide universiteiten een diploma. Die bidiplomering of dubbeldiplomering biedt de afgestudeerden extra kansen op de Europese arbeidsmarkt.

17 september 2007

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons