bijenhotel

Om de teruglopende bijenpopulatie weer op peil te brengen, worden steeds meer bijenhotels geopend. Een bijenhotel is een plek waar wilde bijen – die niet in kolonies leven en niet kunnen steken – stuifmeel en eitjes kunnen achterlaten om zich voort te planten. Er bestaan verschillende soorten bijenhotels: sommige zijn gemaakt van holle rietstengels en bamboestokjes; andere bestaan uit een houtblok vol geboorde gangetjes met verschillende doorsnedes. In de buurt van een bijenhotel moet voldoende nectar en stuifmeel te vinden zijn.

29 augustus 2011

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons