bijgaand vindt u, bijgaand stuur ik u

De betekenis van bijgaand is 'tegelijk verzonden met iets anders, bijgevoegd, als bijlage'. Zinnen als Bijgaand treft u ... aan en Bijgaand vindt u ... bevatten strikt genomen een grammaticale fout, maar ze zijn in zakelijke brieven zo gewoon geworden dat ze als correct worden beschouwd.

  • Bijgaand vindt u een overzicht van de abonnementsvormen.
  • Bijgaand stuur ik u twee toegangsbewijzen.

De vorm bijgaande, met buigings-e, komt in zulke zinnen ook weleens voor, maar dat gebruik is niet aan te bevelen.

Taaladvies.net
Bijgaand vindt u

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons