bijtreden

Bijtreden is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn zich aansluiten bij, bijvallen, instemmen met en onderschrijven.

  • Hij vindt dat hij onrechtvaardig behandeld is en ik moet hem daarin bijtreden / me daarbij aansluiten.
  • Vanuit het bestuur kunnen we die visie alleen maar bijtreden / met die visie alleen maar instemmen.
  • Ze verwijst in haar rapport naar deskundigen die haar standpunt bijtreden / onderschrijven.

Taaladvies.net
Bijtreden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons