binnen / over

De voorzetsels binnen en over kunnen allebei deel uitmaken van een tijdsbepaling, maar er is een betekenisverschil. Binnen betekent dan 'voordat de periode afgelopen is', over betekent 'op het moment dat de periode afgelopen is'.

  • Je moet hem binnen vijf dagen terugbellen. (= voordat er vijf dagen om zijn)
  • Je moet hem over vijf dagen terugbellen. (= na verloop van vijf dagen)

Soms wordt binnen (vijf dagen) ook gebruikt in de betekenis 'na verloop van (vijf dagen), over (vijf dagen)'. Dat gebruik van binnen is geen standaardtaal.

  • Tot over een week!
  • Het vliegtuig landt over precies een uur.

Taaladvies.net
Binnen / over (- een week, tien dagen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons