Opleiding en onderzoek


Instituut voor de Nederlandse Taal

 

Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT): www.ivdnt.org
Het Instituut voor de Nederlandse taal is een Nederlands-Belgisch instituut dat de totale Nederlandse woordenschat vastlegt in databanken en woordenboeken. Voorbeelden daarvan zijn de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje), het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en het Oudnederlands woordenboek. Via de Geïntegreerde Taalbank (GTB) kunt u verschillende historische woordenboeken en het Woordenboek der Friese taal gratis online raadplegen.


logo Meertens instituut

 

 

Meertens Instituut: www.meertens.knaw.nl
Het Meertens Instituut is een Nederlands onderzoeksinstituut dat de Nederlandse taal en cultuur bestudeert en documenteert. Op het gebied van de Nederlandse taal onderzoekt het instituut zowel geografische als sociale variatie. Het stelt een aantal databanken ter beschikking, zoals de Nederlandse voornamenbank, familienamenbank, liederenbank en volksverhalenbank. Het Meertens Instituut richt zich vooral op wetenschappers en belangstellenden die werkzaam zijn op het terrein van taalvariatie of volkscultuur.


logo Taaluniecentrum NVT

 

Nederlands als vreemde taal: http://taaluniecentrum-nvt.org
Het Taaluniecentrum NVT (Nederlands als Vreemde Taal) wil docenten Nederlands over de hele wereld steunen bij de uitoefening van hun vak. Het centrum geeft informatie over de didactiek van het Nederlands als vreemde taal en maakt docenten wegwijs in toetsing, certificering en cursussen. Het Taaluniecentrum NVT is een initiatief van de Nederlandse Taalunie.


logo NedTerm

 

NedTerm: http://taalunieversum.org/taal/terminologie
Onderdeel van Taalunieversum, de website van de Nederlandse Taalunie, met informatie over alles wat er in Nederland en Vlaanderen bestaat op het gebied van terminologie. De site bevat onder andere een bibliografie van terminologische werken, een overzicht van opleidingen en cursussen en informatie over normalisatie, standaardisatie en beschikbare hulpmiddelen bij terminologiewerk.

 

Regionale Woordenboeken (REWO): http://mill.arts.kuleuven.be/rewo/
Website van het Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken (REWO), een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leuven, Gent en Nijmegen en een aantal Nederlandse en Belgische wetenschappelijke instituten. Informatie over dialectwoordenboeken, koppelingen, adressenbestand van instituten voor dialectologie.


Taalportaal

Taalportaal: http://taalportaal.org
Het Taalportaal is een Engelstalige portaalsite waarop informatie over de grammatica van het Nederlands, het Fries en het Afrikaans op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier bij elkaar is gebracht. Daarbij komen de klankleer, de vormleer en de zinsleer aan bod.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons