Organisaties en instanties


TeamTaaladvies_kleur

Team Taaladvies en Taaltelefoon: www.vlaanderen.be/taaladvies
De openbare taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Geeft gratis advies over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl. Geeft ook informatie over woordenboeken, naslagwerken, tijdschriften en websites over taal, en over organisaties die zich met het Nederlands en met taaladvisering bezighouden.

Taalunie

 

 

 

 

 

Nederlandse Taalunie: http://over.taalunie.org
De Nederlandse Taalunie is een overheidsorganisatie die zich richt op de samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname op het gebied van taal, onderwijs en cultuur.

De Taalunie wil onder andere bijdragen aan de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal. Centrale aandachtspunten daarbij zijn de basisvoorzieningen voor de beschrijving van het Nederlands, de elektronische taalinfrastructuur en de positie van het Nederlands in de internationale informatiemaatschappij, en de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van spelling, taalzorg en taaladvisering. De Taalunie speelt een centrale rol bij de ontwikkeling van informatiebronnen als de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje), de Algemene Nederlandse Spraakkunst, het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de website Taalunieversum.

Andere werkterreinen van de Nederlandse Taalunie zijn het Nederlands in de Europese Unie, het onderwijs Nederlands binnen en buiten het taalgebied en het letterenbeleid.


logo Bureau voor Normalisatie

Bureau voor Normalisatie (NBN): www.nbn.be
Het NBN is het vroegere Belgisch Instituut voor Normalisatie. Het is een federale instelling die zich bezighoudt met normalisatie. Publiceert onder andere de Belgische norm voor het indelen en typen van documenten (NBN Z 01-002). Die norm legt de conventies vast voor de typografie en de opmaak van zakelijke documenten (brieven, rapporten).


logo Onze Taal

Genootschap Onze Taal: www.onzetaal.nl
Nederlandse vereniging voor taalliefhebbers. Opgericht in 1931. Publiceert het ruim gelezen tijdschrift Onze Taal. Het Genootschap Onze Taal heeft een eigen taaladviesdienst en geeft voorlichting over het Nederlands door middel van congressen, boekuitgaven en een website.

Instituut voor de Nederlandse Taal

Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT): www.ivdnt.org
Nederlands-Belgisch Instituut in Leiden. Verzamelt en bestudeert Nederlandse woorden en schrijft woordenboeken. Voltooide in 1998 het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het grootste woordenboek ter wereld, en is verantwoordelijk voor het databestand van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje).


logo Meertens instituut

Meertens Instituut: www.meertens.knaw.nl
Nederlands onderzoeksinstituut dat de Nederlandse taal en cultuur bestudeert en documenteert. Op het gebied van de Nederlandse taal bestudeert het Meertens Instituut zowel geografische als sociale variatie. Het instituut stelt een aantal databanken ter beschikking, zoals de Nederlandse voornamenbank, familienamenbank, liederenbank en volksverhalenbank.

 

Steunpunt Taalwetwijzer: http://brussel.vlaanderen.be/taalwetwijzer.html
Informatie van de Vlaamse overheid over de taalwetgeving in België. De website bevat antwoorden op concrete vragen in verband met het taalgebruik in bestuurszaken, in het bedrijfsleven en in het onderwijs.


logo NL-term

Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie (NL-TERM): www.nlterm.org
Vereniging voor Nederlandstalige terminologie. Wil alle personen die met (vak)terminologie worden geconfronteerd, met elkaar in contact brengen en informeren over en begeleiden bij terminologische activiteiten.

Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie (VVZC)

Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie (VVZC): www.vvzc.be
Vereniging die streeft naar een grotere professionalisering van de zakelijke communicatie in Vlaanderen. Wil een praktijkgericht forum bieden voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Organiseert studiemiddagen en debatavonden. Ad Rem is het ledenblad.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons