Taalgeschiedenis

 

Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT): wnt.inl.nl
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal is een wetenschappelijk, historisch-taalkundig woordenboek over het Nederlands van vroeger. Het behandelt de Nederlandse woordenschat van 1500 tot 1921. Het WNT werd in 1998 voltooid en omvat ruim 300 000 trefwoorden en meer dan 40 miljoen woordvormen. Met zijn bijna veertig boekdelen is het WNT het grootste verklarende woordenboek ter wereld.

U kunt het WNT gratis online raadplegen en doorzoeken via de Geïntegreerde Taalbank van het Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT). Via de Geïntegreerde Taalbank kunt u ook nog andere historische woordenboeken van het Nederlands raadplegen: het Oudnederlands Woordenboek, het Vroegmiddelnederlands Woordenboek en het Middelnederlandsch Woordenboek.

15 jaar Nederlandse taal

15 eeuwen Nederlandse taal (2019)
N. van der Sijs
Gorredijk: Sterck & De Vreese
ISBN 978 90 5615 534 6

Dutch. Biography of a Language

Dutch. Biography of a Language (2013)
R. Willemyns
New York: Oxford University Press
ISBN 978 0 19 985871 2
ISBN 978 0 19 985872 9 (e-book)

Taal op drift. Lange-termijnontwikkelingen in taal en samenleving

Taal op drift. Lange-termijnontwikkelingen in taal en samenleving (2013)
J. van der Horst
Amsterdam: J.M. Meulenhoff
ISBN 978 90 290 8886 2
ISBN 978 94 6023 666 2 (e-book)

Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken in het Nederlands

Van woordenlijst tot woordenboek. Een geschiedenis van woordenboeken in het Nederlands (2011)
P.G.J. van Sterkenburg
Schiedam: Scriptum
ISBN 978 90 5594 837 6

Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen

Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen (2009)
N. van der Sijs & R. Willemyns
Amsterdam: Bert Bakker
ISBN 978 90 351 3282 5

Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur

Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur (2016, 15e druk)
J. van der Horst
Amsterdam: J.M. Meulenhoff
ISBN 978 90 290 8265 5

Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis

Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis (2008)
J.M. van der Horst
Leuven: Universitaire Pers
ISBN 978 90 5867 646 7

Geschiedenis van het Nederlands

Geschiedenis van het Nederlands (2015, 8e druk)
M. van der Wal & C. van Bree
Houten: Unieboek | Het Spectrum
ISBN 978 90 00 35058 2

Het Nederlands vroeger en nu

Het Nederlands vroeger en nu (2008, 3e, herziene druk)
G. Janssens & A. Marynissen
Leuven: Acco
ISBN 978 90 334 7070 7

Calendarium van de Nederlandse Taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen

Calendarium van de Nederlandse Taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen (2006)
N. van der Sijs
Den Haag: Sdu
ISBN 978 90 12 11737 1

Spraakmakend Nederlands

Spraakmakend Nederlands (2005)
W. Daniëls
Brugge: die Keure
ISBN 978 90 75862 71 3

Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands

Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands (2005)
N. van der Sijs (Red.)
Den Haag: Sdu
ISBN 978 90 12 10739 6

Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN

Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN (2004)
N. van der Sijs
Den Haag: Sdu
ISBN 978 90 12 10587 3

Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden

Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden (2003)
R. Willemyns & W. Daniëls (Red.)
Antwerpen: Standaard
ISBN 978 90 71206 43 6

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons