Terminologie

 

algemeen


 

NedTerm: http://taalunieversum.org/taal/terminologie
Onderdeel van Taalunieversum, de website van de Nederlandse Taalunie, met informatie over alles wat er in Nederland en Vlaanderen bestaat op het gebied van terminologie. De site bevat onder andere een bibliografie van terminologische werken, een overzicht van opleidingen en cursussen en informatie over normalisatie, standaardisatie en beschikbare hulpmiddelen bij terminologiewerk.

 

juridisch

De Valks Juridisch Woordenboek

De Valks Juridisch Woordenboek (2010, 3e herziene en uitgebreide druk)
E. Dirix, B. Tilleman & P. Van Orshoven (Red.)
Antwerpen: Intersentia
ISBN 978 90 5095 684 0

Woorden van de wet. Kriskras door de taal van de overheid

Woorden van de wet. Kriskras door de taal van de overheid (2009)
H. Brouckaert
Brugge: die Keure
ISBN 978 90 486 0414 2

Fockema Andreae's Juridisch woordenboek

Fockema Andreae's Juridisch woordenboek (2016, 16e druk)
R.D.J. van Caspel & M.P. Damen
Groningen: Noordhoff
ISBN 978 90 01 86312 8

Juridisch zakwoordenboek

Juridisch zakwoordenboek (2007, 2e herziene uitgave)
L. Nackom & M. Van Hoecke
Leuven: Acco
ISBN 978 90 334 6620 5

 

Juridisch woordenboek NF/FN

Juridisch woordenboek NF/FN (2015, 7e uitgave, aangevuld en herzien)
J. Moors & S. Theissen
Brugge: die Keure
ISBN 978 90 486 2181 1 (N/F)
ISBN 978 90 486 2182 8 (F/N)

 

taal- en letterkunde


Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands

Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands: http://eindtermen.vlaanderen.be/talenbeleid/advieslijst-2012/advieslijst-taalbeschouwelijk-termen-nederlands-2012-final.pdf
De Vlaamse overheid heeft de Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands opgesteld om ervoor te zorgen dat leerkrachten in het onderwijs zo veel mogelijk dezelfde taalkundige terminologie gebruiken. Van de synoniemen apostrof, afkappingsteken en weglatingsteken wordt bijvoorbeeld de term apostrof als standaardterm aanbevolen.


Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Algemeen letterkundig lexicon: http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01
Deze uitgave op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een voortzetting van het Lexicon van literaire termen (2007) en het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002).

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht

Grammatica. 150 begrippen verklaard en toegelicht (2016)
Genootschap Onze Taal
Den Haag: Onze Taal
ISBN 978 90 819896 3 3

Groot retorisch woordenboek. Lexicon van stijlfiguren

Groot retorisch woordenboek. Lexicon van stijlfiguren (2015)
P. Claes & E. Hulsens
Nijmegen: Vantilt
ISBN 978 94 6004 199 0

Basisbegrippen taalkunde: morfologie en syntaxis

Basisbegrippen taalkunde: morfologie en syntaxisasisbegrippen (2019)
H. Smessaert, G. Vanden Wyngaerd & J. van Craenenbroeck
Leuven: Acco
ISBN 978 94 634 4683 9

Basisbegrippen fonetiek en fonologie

Basisbegrippen fonetiek en fonologie (2012)
H. Smessaert & W. Decoster
Leuven: Acco
ISBN 978 90 334 8576 3

Basisbegrippen taalkunde:_semantiek_en_pragmatiek

Basisbegrippen taalkunde: semantiek en pragmatiek (2019)
H. Smessaert
Leuven: Acco
ISBN 978 94 637 9098 7

 

andere terminologische boeken

Pinkhof Geneeskundig woordenboek

Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012, 12e, herziene en uitgebreide druk)
J.J.E. van Everdingen & A.M.M. van den Eerenbeemt (Red.)
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
ISBN 978 90 313 9121 9

Schooltaalwoordenboek

Schooltaalwoordenboek (2010)
R. Matheesen e.a.
Kapellen: Pelckmans
ISBN 978 90 289 5278 2

Cultuurtoeristische Van Dale

Cultuurtoeristische Van Dale (2007)
Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie
ISBN 978 90 6648 962 2

Wetstratees

Wetstratees (2004)
B. Bultinck
Antwerpen: Standaard
ISBN 978 90 02 21404 2

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons