bovengenoemd / bovenvermeld / hogergenoemd / hogervermeld

Hogergenoemd en hogervermeld zijn standaardtaal in België. Om te verwijzen naar iets wat eerder genoemd is in een tekst, worden in de standaardtaal in het hele taalgebied bovengenoemd, bovenvermeld, bovenstaand of eerdergenoemd gebruikt. Voornoemd en voormeld zijn ook standaardtaal in het hele taalgebied, maar dat zijn vrij formele woorden. Ook omschrijvingen als hierboven genoemd of hierboven vermeld zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

  • De bovengenoemde / hogergenoemde parken zijn toeristische trekpleisters.
  • De bovenvermelde / hogervermelde leveringen hebben vertraging opgelopen.
  • Meer informatie over de bovenstaande / hogergenoemde vakken vind je op de website van de Universiteit Antwerpen. 
  • Om de hierboven vermelde / hogervermelde redenen komt uw bedrijf niet in aanmerking voor een subsidie.

Taaladvies.net
Hogergenoemd / bovengenoemd / eerdergenoemd / hierboven genoemd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons