briefen (vervoegen)

Vervoeging:

  • ik brief, jij brieft, wij briefen
  • ik briefte / briefde, wij brieften / briefden
  • ik heb gebrieft / gebriefd
  • de gebriefte / gebriefde informatie

Het verschil in spelling bij briefte / briefde en gebrieft / gebriefd houdt verband met het verschil in uitspraak. Omdat de eindmedeklinker van de stam op twee manieren kan worden uitgesproken (als [f] en als [v]), is in de verleden tijd en het voltooid deelwoord zowel de vorm met -t als die met -d correct.


werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Taaladvies.net
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons