brieven en e-mails - gegevens van de geadresseerde

1. Adresseer een brief altijd zo precies en volledig mogelijk.

Vermeld de naam van de geadresseerde voluit als u die kent. Als u de voornaam niet voluit kent, vermeldt u een of meer initialen.

Maak door de aanschrijftitel duidelijk wat het geslacht van de geadresseerde is. Gebruik geen afkortingen als dhr. of mw. Hieronder staan enkele voorbeelden van adresseringen voor individuele personen.

De heer Jan Van den Eede
Hallestraat 14
2800 MECHELEN

Mevrouw Mia Verbraeken
Hallestraat 14 c
2800 MECHELEN

Als u het geslacht niet kent:

De heer of mevrouw Kris Van den Hauwe
Hallestraat 15 bus 5
2800 MECHELEN

Als u verschillende personen op één adres aanschrijft, zijn er heel wat mogelijkheden voor de adressering. U kunt het best de aanschrijftitel gebruiken die bij de voorkeur van de personen zelf aansluit. Hieronder staan enkele voorbeelden van adresseringen voor partners of personen die op hetzelfde adres wonen.

De heer en mevrouw Van den Eede-Verbraeken
Hallestraat 14
2800 MECHELEN

De heer Jan Van den Eede en mevrouw Mia Verbraeken
Hallestraat 14
2800 MECHELEN

De heer Jan Van den Eede en de heer John Verbraeken
Hallestraat 14
2800 MECHELEN

De heren Van den Eede-Verbraeken
Hallestraat 14
2800 MECHELEN

Mevrouw Jeannine Van den Eede en mevrouw Mia Verbraeken
Hallestraat 24
2800 MECHELEN

De heer prof. dr. J. Van den Eede en mevrouw ir. M. Verbraeken
Hallestraat 34
2800 MECHELEN

Bij adresseringen aan bedrijven en organisaties zet u de naam van de geadresseerde op de eerste regel en daaronder achtereenvolgens de functiebenaming, de naam van de organisatie en de naam van een afdeling of dienst. De afkorting t.a.v. is overbodig als u naar een medewerker van een bedrijf of een organisatie schrijft.

Mevrouw Mia Verbraeken
Afdelingshoofd Personeelszaken
Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 KORTRIJK

Mevrouw Mia Verbraeken
Directeur Personeel en Organisatie
Stad Kortrijk
Directie Personeel en Organisatie
Grote Markt 54
8500 KORTRIJK

De heer Jan Van den Eede
Personeelsmanager
Houtbedrijf Eik & Den
Industrieterrein Jagersborg
Schoorstraat 12
3680 MAASEIK

Als u geen persoonsgegevens hebt:

Aan de personeelsdienst
Houtbedrijf Eik & Den
Industrieterrein Jagersborg
Schoorstraat 12
3680 MAASEIK

Vermeld voor buitenlandse adressen het adres zo veel mogelijk in de taal van de geadresseerde, met uitzondering van de landnaam. Daarvoor gebruikt u de benaming die gebruikelijk is in het land waar u de brief op de bus doet. Vóór de postcode van de buitenlandse plaatsnaam hoeft u geen internationale landcode te zetten.

Mevrouw Linde van den Bosch
Algemeen secretaris
Nederlandse Taalunie
Lange Voorhout 19
2514 EB  DEN HAAG
NEDERLAND

Herr Tobias Müller
Ringier AG
Dufourstrasse 23
8008 ZÜRICH
ZWITSERLAND

 

2. Kies de geadresseerden van uw e-mails zorgvuldig.

Zet alleen personen van wie u verwacht dat ze het hele bericht lezen en eventueel verdere actie ondernemen, als geadresseerden (aan:) in uw bericht.

Gebruik cc's (carbon copy's) alleen als dat werkelijk nodig is. Cc's dienen om andere personen dan de geadresseerde op de hoogte te brengen of te houden, zonder dat u van hen verwacht dat ze iets doen of op het bericht reageren.

Gebruik in principe geen bcc's (blind carbon copy's) als u daarmee verborgen wilt houden dat u iemand anders ook van uw bericht kennis laat nemen. Eerlijk duurt meestal het langst. U kunt wel de bcc-functie gebruiken als u een mail wilt sturen naar een groep mensen die elkaars e-mailadres niet mogen of niet hoeven te kennen. In dat geval staat iedereen in bcc.


brieven en e-mails - gegevens van de afzender
brieven - referentieregels
brieven en e-mails - onderwerpsregel
brieven en e-mails - de aanspreking
brieven en e-mails - structuur en stijl
brieven en e-mails - slotgroet en ondertekening
brieven - vermelding van bijlagen en kopiegerechtigden
e-mailetiquette
brieven en e-mails - voorbeelden

Heerlijk Helder

Hou je taal Heerlijk Helder

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons