brieven en e-mails - slotgroet en ondertekening

1. Sluit zakelijke brieven en e-mails met een gepaste slotgroet af.

Laat de slotgroet altijd goed corresponderen met de aanspreking: bij een formele aanspreking hoort geen informele slotgroet, en omgekeerd. Als u na de aanspreking geen komma zet, doet u dat ook niet bij de slotgroet.

In de meeste gevallen kunt u voor zakelijke brieven en e-mails de volgende formules gebruiken.

 • Met vriendelijke groeten

 • Met vriendelijke groet

 • Vriendelijke groeten

 • Vriendelijke groet

In sommige situaties kan het nuttig zijn om een duidelijk formele slotgroet te gebruiken, bijvoorbeeld in een heel officiële brief, bij slecht nieuws of een verstoorde relatie met de geadresseerde.

 • Hoogachtend

Als de situatie duidelijk informeel is, kunt u bijvoorbeeld de volgende formules gebruiken.

 • Groeten

 • Groet

 • Groetjes

 • Hartelijke groet

 • Tot binnenkort

 • Prettig weekend

Gebruik in e-mails geen afkortingen als mvg (met vriendelijke groeten), vrgr (vriendelijke groet) of gr (groeten). Die geven gemakkelijk een slordige en respectloze indruk.
Als u snel heen en weer aan het mailen bent, kunt u de slotgroet in de vervolgmails weglaten en ter afsluiting alleen uw naam vermelden.


2. Schrijf in een brief uw naam voluit onder de handtekening, en eventueel uw functie op de regel daaronder.

Mia Verbraeken

Mia Verbraeken
Voorzitter van wijkvereniging Groenendijk

Jan Van den Eede
Personeelsdirecteur

Als uw voornaam zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt wordt, kunt u uw aanschrijftitel vermelden om verwarring te voorkomen.
Mevrouw Dominique Van den Hauwe

Als u met meer dan één persoon ondertekent, staat de belangrijkste persoon rechts.
Jan Van den Eede                          Mia Verbraeken
Personeelsdirecteur                       Algemeen directeur


brieven en e-mails - gegevens van de afzender
brieven en e-mails - gegevens van de geadresseerde
brieven - referentieregels
brieven en e-mails - onderwerpsregel
brieven en e-mails - de aanspreking
brieven en e-mails - structuur en stijl
brieven - vermelding van bijlagen en kopiegerechtigden
e-mailetiquette
brieven en e-mails - voorbeelden

Heerlijk Helder

Hou je taal Heerlijk Helder

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons