bureau / bureel*

De enkelvoudsvorm bureel is geen standaardtaal in de betekenis 'bureau, kantoor'.

  • U kunt mij altijd bereiken in mijn kantoor.
  • Leg die stapel papieren maar op mijn bureau.
  • We vergaderen in het kantoor van de voorzitter.

De meervoudsvorm burelen en de voorzetseluitdrukking ten burele van worden wel gebruikt in de standaardtaal, maar ze behoren tot het formele taalgebruik. Ze worden soms nog gebruikt in de context van overheidsinstellingen en redacties.

Taaladvies.net
Bureel / bureau / kantoor

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons